Özel İstihdam Büroları

 Özel İstihdam Büroları, iş arayanlar ile işverenler arasında aracılık hizmeti sağlayarak işe yerleştirme faaliyetlerini gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişilerdir. Türkiye İş Kurumundan yetki almak şartıyla hizmet veren özel istihdam büroları işe yerleştirme faaliyetleri karşılığında hizmet bedelini işverenden almaktadır. İş arayandan herhangi bir ücret veya komisyon talep edilemez.


 Günümüzde iş arama ve işe alım süreçlerinde yeni nesil teknolojiler kullanılmakta, özel istihdam bürosu sözleşmesiyle faaliyet gösteren birçok internet portalı iş arayanlarla işverenleri internet ortamında bir araya getirmektedir.