İş Piyasası Bilgisi

 Kariyer gelişimi sürecinde meslekleri tanımak ve kendi özelliklerimizin farkında olmanın yanında iş piyasası bilgiside önemlidir. İşgücü piyasası bilgisi HBR-BS’nin de önemli bir unsurudur. Mesleki rehberlikte ve meslek eğitiminde iyi işgücü piyasası bilgisinin önemi göz önünde tutulduğunda, bu bilginin kalitesinin ve sunumunun hayat boyu rehberlik ve okullardaki meslek eğitimi için olan ve ilgili kuruluşlarca izlemesi yapılan ulusal politika stratejilerinde dile getirilmesi gerekmektedir. (CEDEFOP, 2016). İPB’nin oluşturulmasında ve kullanıldığı çeşitli sektörlere dahil edilmesinde ilgili karar veren merkezlerin işbirliğiyle ortak bir yaklaşım geliştirilmelidir.


İş Piyasası Bilgisi Nelerden Oluşur?


 Hayat Boyu rehberlik hizmeti sunan ve kariyer danışmanlığı yapan uzmanların iş piyasası bilgisine sahip olması bireylerin kariyer yaşamlarına ilişkin alacakları kararların etkili olmasını sağlar.