Teknoloji Kullanımı

 Hayat boyu rehberlikte Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT), hayat boyu rehberlik ve hayat boyu rehberlik hizmetlerinin, kaynakların ve araçların sunulması için politika ve sistem geliştirmeyi güçlendiren ürünler, altyapı ve elektronik içeriği ifade eder.


 ‘Sıklıkla bilgisayar tabanlı veya çevrimiçi olan ancak yazılı olarak da mevcut olan, bir bireye veya bir gruba kariyer, istihdam, meslek ve işe yönelik seçimlerinde belirli meslekler ve örgütlerle ilgili maaş, koşullar, eğitim, yeterlilikler ve gerekli tecrübe dahil olmak üzere bilgiyi bir araya getirip, düzenleyip sunarak yardım eden bir sistemdir.’ (ELGPN, 2014)


Hayat Boyu rehberlikte BİT;


 Hayat Boyu rehberlik hizmeti sunan ve kariyer danışmanlığı yapan uzmanların iş piyasası bilgisine sahip olması bireylerin kariyer yaşamlarına ilişkin alacakları kararların etkili olmasını sağlar.


Yaşam boyu rehberlikte BİT birkaç farklı rol oynayabilir


Yaşam boyu rehberlikte BİT Neden Önemlidir?


Bu sistemlerin temel yaklaşımları genel olarak aynıdır.


 Bireylerin kendini değerlendirme yoluyla yetenek, ilgi, değer ve kişilik özelliklerine ilişkin bilgilere ulaşmakta, buradan ilk olarak profillerine uygun mesleklerle eşleştirilme sağlanmaktadır. Daha sonra mesleklere ve eğitimlerine ilişkin ayrıntılı bilgilere de ulaşılabilmektedir.


Kaynak: Guidelines for Policies and Systems Development for Lifelong Guidance, A REFERENCE FRAMEWORK FOR THE EU AND FOR THE COMMISSION, ELGPN Tools No. 6