Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

Halk Oyunları Kurs Programlarının Yeniden Açılmasına İlişkin Açıklama

Güncellenerek e-Yaygın Sistemine entegre edilen halk oyunları kurs programları 23.10.2017 tarihinden itibaren açılmaya başlanmıştır.
Halk Oyunları Kurs Programlarının Yeniden Açılmasına İlişkin Açıklama

Son günlerde kültürel mirasımızın sonraki kuşaklara aslını koruyarak aktarılmasında büyük önem taşıyan ve insanlar arası sosyal iletişimin pekiştirilmesinde etkin bir role sahip olan halk oyunları kurs programlarının Genel Müdürlüğümüzce kaldırıldığına ilişkin kamuoyunda bir hassasiyet oluşmuştur. Halk oyunları, halk kültürü terimleri kullanılarak öğrenilen hareketlerin, müzikle birleştirilerek gösterilere dönüşmesi şeklinde icra edilen bir sanat dalıdır. Halk oyunları kurs programları halk eğitimi merkezlerinde açılan diğer kurs programlarında olduğu gibi e-Yaygın Sistemi üzerinden izlenmekte ve değerlendirilmektedir. Bu sistemde görülen aksaklıklar ya da program içeriklerinin güncellenmesi amacıyla zaman zaman programlar sistemden kaldırılmakta ve bu süre içinde gerek sistem yenileme çalışmaları yapılmakta gerekse de programların gelişen ve değişen eğitim beklentilerine göre düzenlenmektedir. Bu kapsamda halk oyunları kurs programlarının da 28.07.2017 tarihli ve 26879895-135.03-E.11477810 sayılı yazımız ile 01.08.2017 tarihinden itibaren ikinci bir talimata kadar açılması durdurulmuştur. Bu tarihten itibaren ilgili kurs programlarına ilişkin güncelleme ve değerlendirme çalışmalarına başlanmıştır.

28 Eylül 2017 tarihinde Türk Halk Oyunları Federasyonundan katılımcılarla Genel Müdürlüğümüz bünyesinde bir toplantı gerçekleştirilmiş ve bu alanda yaşanan sıkıntıların neler olduğuna ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuştur. Bu toplantı sonucunda Genel Müdürlüğümüz web sayfasında daha önce aktif olarak bulunan halk oyunları kurs programlarının tümü, belirtilen sorunlar çerçevesinde yeniden incelenmiş ve düzenlenmiştir. 29.09.2017 tarihli ve 26022156-101.04-E.15423715 sayılı Makam Onayı ile kurs programı eğitici nitelikleriyle birlikte tüm halk oyunları kurs programlarında ‘’programın süresi ve içeriği’’ başlığı altındaki ibare ´´kurs programının süresi; günde en fazla 4 ders saat olmak üzere......´´ biçiminde düzenlenmiştir. Halk oyunları kurs programlarının yetişkinler hariç (22 yaş ve üstü) eğitim ve öğretim yılı dışındaki yaz dönemlerinde açılmaması (32 haftayı aşmaması) ve süresi 250 saati geçen tüm halk oyunları kurs programlarının uygulamadan kaldırılması sağlanmıştır.

Bu onayla halk oyunları kurs programlarına eğitici yetiştiren yöre oyunları kurs programı da güncellenmek üzere sistemden kaldırılmıştır. 17.10.2017 tarihli ve 26022156-101.04-E.16893509 sayılı Makam Onayı ile halk eğitimi merkezlerinde açılan tüm halk oyunları kurs programlarının eğitici nitelikleri güncellenerek aşağıdaki en son şeklini almıştır:

´´Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre görevlendirilirler:

1.Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre, Beden Eğitimi veya Müzik alanları öğretmeni olarak atananlar, öğretmen bulunamaması durumunda öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olanlar,

2.Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ile Beden Eğitimi veya Müzik alanlarına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları / fakülte mezunları,

3.Beden Eğitimi veya Müzik alanlarına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,

4.Üniversitelerin Konservatuvar alanlarının Halk Oyunları Bölümü mezunu olanlar,

5.Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından verilen en az 2. Kademe antrenörlük belgesine sahip olanlar,

6.Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı olan halk eğitimi merkezlerinde açılan Yöre Oyunları Öğreticisi Kurs Programını tamamlamış olanlardan çalıştıracağı yöre oyunuyla ilgili en az 1 yıl eğitim aldığını ya da en az 1 yıl bu yöre oyununu öğretmek amacıyla eğitmenlik/çalıştırıcılık yaptığını belgelendirenler öğretmen/eğitici olarak görev almalıdır. Yöre sanatçılarına, yöresel enstrüman çalarak halk oyunlarına eşlik edecek olanlara 5. bölümden itibaren her bir oyun için 2 saat görev verilebilir. ´´

Bu onay ile birlikte güncellenen 46 halk oyunu kurs programı yayına konulmuş, süresi 250 saati aşan 18 kurs programı kursiyerlerin gelişim özelliklerine uygun olarak süre düzenlenmesi yapılmak üzere sistemden kaldırılmıştır. e-Yaygın Sisteminde bulunmayan diğer tüm yörelere ait halk oyunları kurs programlarının güncelleme işlemleri bittiğinde söz konusu programların yeni haliyle Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde yayınlanması ve e-Yaygın Sisteminde tanımlanarak uygulamaya konulması sağlanacaktır.

Tüm bu düzenlemelerle ve 17.10.2017 tarihli ve 26879895-101.04-E.16960851 sayılı yazımız ile halk oyunları kurs programlarına katılım yaşının 9’a düşürüldüğü (8 yaşını tamamlamak) Karar ile millî kültürümüzün ana unsurlarından biri olan halk oyunları kurs programlarımızın niteliğinin yükseltilmesi ve toplumdaki her birey tarafından erken yaşlardan itibaren benimsenmesi amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda 81 İl Valiliğine gönderilen 17.10.2017 tarihli ve 26879895-101.04-E.16960851 sayılı yazımız ile güncellemeleri yapılan ve e-Yaygın Sistemine entegre edilen halk oyunları kurs programlarının 23.10.2017 tarihinden itibarıyla açılması sağlanmıştır.

Emniyet Mahallesi Abant 2 Caddesi No 8 Yenimahalle / ANKARA - 0312 413 21 14 0312 413 21 16

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.