Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

Kurs Programı Onayları (17.10.2017)

Bakanlık Makamının 17.10.2017 tarihli ve 16893509 sayılı onayıyla; yeni hazırlanan 6 ve güncellenen 1 kurs programı uygulamaya konulmuştur. Ayrıca halk oyunları kurs programlarının eğitici nitelikleri güncellenmiştir.
Kurs Programı Onayları (17.10.2017)

Genel Müdürlüğümüzce yayınlanmış olan kurs programlarının ilgi (a) Karar ile onaylanan Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programları´na göre güncellenmesi, talep edilen yeni kurs programlarının da yine aynı çerçevede hazırlanması gerekmektedir.

Bu program hazırlama ve güncelleme çalışmaları kapsamında ilgi (b) onay ile uygulamaya konulmuş olan “Hasta ve Yaşlı Öz Bakımına Destek Olacakların Eğitimi Kurs Programı, ilgi (c) onay ile uygulamadan kaldırılmıştır. Söz konusu kurs programı ile “evde bakıma ihtiyacı olan hastası veya yaşlısı bulunan aile bireylerine bakım süreci ile ilgili farkındalık kazandırmak, bakımın ev ortamında başlatılması, sürdürülmesi, takibinin sağlanması ve gerekli sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin alınabilmesi için sağlık personelinden destek alma yollarını öğretmek” amaçlanmaktadır. Bu programın amaçları bakımından bir mesleğe yönelik bir program olmadığı bu alanda farkındalık oluşturmanın hedeflendiği bir genel program formatında olduğu görülmüştür. Bu nedenle kurs programının genel kurslar kapsamında değerlendirilmesi ve uygulamasının devam ettirilmesi uygun görülmüştür.

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde halk eğitim merkezlerinde açılan tüm halk oyunları kurs programlarının eğitici niteliklerinin, ´´Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre görevlendirilirler;

1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre, Beden Eğitimi veya Müzik alanları öğretmeni olarak atananlar, öğretmen bulunamaması durumunda öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olanlar,

2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ile Beden Eğitimi veya Müzik alanlarına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları / fakülte mezunları,

3. Beden Eğitimi veya Müzik alanlarına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,

4. Üniversitelerin Konservatuvar alanlarının Halk Oyunları Bölümü mezunu olanlar,

5. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından verilen en az 2. Kademe antrenörlük belgesine sahip olanlar,

6. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı olan Halk Eğitimi Merkezlerinde açılan Yöre Oyunları Öğreticisi kurs programını tamamlamış olanlardan çalıştıracağı yöre oyunuyla ilgili en az 1 yıl eğitim aldığını ya da en az 1 yıl bu yöre oyununu öğretmek amacıyla eğitmenlik/çalıştırıcılık yaptığını belgelendirenler öğretmen/eğitici olarak görev almalıdır. Yöre sanatçılarına, yöresel enstrüman çalarak halk oyunlarına eşlik edecek olanlara 5. bölümden itibaren her bir oyun için 2 saat görev verilebilir. ´´ biçiminde değiştirilmiştir. Drama kurs programının güncellenmiş ve ayrıca çalışmaları tamamlanan ve yeni hazırlanan 6 (altı) kurs programının Genel Müdürlüğümüze bağlı olarak faaliyetlerini yürüten yaygın eğitim kurumlarında uygulanması uygun görülmüştür.

Yeni hazırlanan, güncellenen ve ekte sunulan programların yaygın eğitim kurumlarında uygulanması, yukarıda anılan değişikliklerin ilgili programlara yansıtılması, programların Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde yayınlanması ve e-Yaygın Sisteminde tanımlanarak uygulamaya konulması uygun bulunmuştur.

Emniyet Mahallesi Abant 2 Caddesi No 8 Yenimahalle / ANKARA - 0312 413 21 14 0312 413 21 16

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.