Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü Mesajı

Genel Müdürümüz Sayın Ali Rıza ALTUNEL  "8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü" dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü Mesajı

Uluslararası Okuryazarlık Günü, BM tarafından 1965 yılında ilan edilen ve 1966 yılından beri her yıl adına etkinlikler düzenlenen önemli günlerden biridir. Bu vesile ile her yıl 8 Eylül tarihinde dünya ölçeğinde okuma yazma problemine dikkat çekilmektedir. Okumaz yazmazlık problemi geri kalan ve gelişen ülkelerin önemli bir sorunudur. Aynı zamanda, okuma yazma bireyler için temel bir hak olup kişisel ve sosyal gelişim aracıdır.

Tüm dünya için okuryazarlık, barışın korunması ve demokrasinin teşvik edilmesi, yoksulluğun ortadan kaldırılması, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması gibi çok önemli katkılar sağlamaktadır.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü, UNESCO, Uluslararası Okur Yazarlık Günü konseptinin ana organizasyonudur ve her yıl uluslararası topluluğa okuryazarlık ve yetişkin öğrenme durumunu küresel olarak hatırlatır. Bu yıl ise, 8 Eylül Uluslararası Okuryazarlık Gününün ana teması “Dijital Dünyada Okur Yazarlık” olarak belirlenmiştir.07-09-2017

8 Eylül 2017´de UNESCO´nun Paris´teki Genel Merkezinde küresel bir etkinlik düzenlenecek ve bu etkinliğin genel amacı, insanların giderek daha dijitalleşen toplumsal ortamlarda gezinmek için ne tür okuma yazma becerilerine ihtiyaç duydukları etkili biçimde okuma yazma politikaları ve programları kaldırabilecek dijital dünyanın sunduğu fırsatları ele almak olacaktır.

Bilgi teknolojilerindeki gelişmeler kayıt hızını artırmakta, dünyanın gittikçe küçülmesine sebep olmakta, öğrenme ve sosyal alışkanlıkları temelinden değiştirmektedir. İnsanlara, bilgi erişimini de içeren hayatlarının her alanını iyileştirmek için bilgi yönetimi, iletişim ağı, sosyal hizmetler, sanayi üretimi ve çalışma şekilleri bakımından yeni olanaklar sağlamaktadır. Ancak, dijital teknolojilere erişimi olmayan kişiler ise bu dünyada artık marjinal durumda kalmaktadır. Bu nedenle dijital okuryazarlık günümüz için önemli bir beceridir.

Dünya nüfusunun dörtte üçünü yetişkinlerin oluşturduğu günümüzde, yetişkin eğitiminin pedagoji biliminden daha geri planda kalması ve eğitimden hiç yararlanamamış veya eğitimini yarım bırakmış yetişkinlerin eğitim yaşamlarından söz edilirken genellikle “ezilenler”, “dezavantajlı gruplar” veya “göz ardı edilen kesimler” gibi sıfatlarla tanımlanması düşündürücüdür. Oysaki, yetişkinler teknolojik, kültürel ve ekonomik alanlardaki gelişmelerin temel aktörleridir.

07-09-2017

Yetişkin eğitiminin ilk basamağı ise yetişkin okuma yazma çalışmalarıdır. Okuryazarlık 2030 Eğitim Gündemi içinde ve gelecekte hayat boyu öğrenmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

Dijital dünyada bilgi, beceri ve yetkinlikler geliştikçe yeni okuryazarlık kavramının da şekil değiştirdiği Dünyamızda hâlen 750 milyon yetişkin ve okul dışında kalmış 264 milyon öğrenci temel okuma yazma becerilerinden yoksun görünmektedir. Ülkemizde ise Türkiye İstatistik Kurumunun 2016 yılı verilerine göre, 15 yaş üstü 60.202.558 yetişkin vatandaşımızın 2.462.604 kişisi hâlen okuma yazma bilmemektedir.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitimi Merkezlerinde 2016-2017 öğretim yılı süresince açılan 10.533 adet I. Kademe Yetişkin Okuma Yazma Kursları ve Seviye Tespit Sınavlarına katılan 44.644 kursiyer kurs ve sınavlarda başarılı olarak ilk defa “Okur Yazarlık Belgesi” almıştır. Ayrıca 5.663 adet açılan II. Kademe Yetişkin Okuma Yazma Kurslarına yönelik Seviye Tespit Sınavlarına katılan 24.803 kişi ise “Yetişkinler II. Kademe Eğitimi Başarı Belgesi” almıştır. Bu belge sahipleri ilkokul mezunları gibi Açık Öğretim Ortaokuluna ve motorlu taşıt sürücü kurslarına kayıt yaptırabilmektedirler. Bunun yanında işe girerken ilkokul bitirenlerle aynı haklara sahip olmaktadırlar.

Bu öğretim yılında, görme engelli yetişkin vatandaşların da okuma yazma kurslarına katılabilmeleri için I. ve II. Kademe Yetişkin Okuma Yazma Ders ve Çalışma Kitapları 1.000’er adet Braille alfabesine çevirtilerek halk eğitimi merkezlerine gönderilmiştir.

Yetişkin okuma yazma kurslarında, hâlen Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca 2007 yılında kabul edilen “Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı (I. ve II. Kademe)” uygulanmaktadır. 2017 yılı içerisinde ilkokul ders programlarında güncellemeler yapılması nedeniyle örgün ve yaygın eğitim programları arasındaki uyumluluğun devamının sağlanabilmesi için söz konusu programlar yeniden güncellenerek onaya gönderilmiştir. Ayrıca onay sonrasında yetişkin okuma yazma kitapları yeniden yazılacak ve halk eğitimi merkezlerinin talebine göre bastırılıp gönderilecektir.

“Dünya Okuma Yazma Günü” vesilesi ile yeni öğretim yılında halk eğitimi merkezlerindeki okuma yazma kurslarında okuma yazma ve temel matematik becerilerini öğrenecek yetişkinleri cesaretlerinden dolayı tebrik ederken, aynı zamanda tüm öğretmen ve kursiyerlerimizin “8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü”nü kutluyorum.

                                                                                                                                         Ali Rıza ALTUNEL


                                                                                                                                           Genel Müdür V.

Emniyet Mahallesi Abant 2 Caddesi No 8 Yenimahalle / ANKARA - 0312 413 21 14 0312 413 21 16

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.