Kişisel Gelişim ve Eğitim
FoetProgramMBSSüreGenel ToplamSeviyeOnay TarihiKurs Türü
09010X10 Çapraz Dama 60/0023.11.2016Genel
090AB Hibe Fonlarına Yönelik Proje Döngüsü Yönetimi 24/0010.03.2011Genel
090Ailede Çocuğa Din Eğitimi 60/060028.06.2017Genel
090Ailede Din Eğitimi Kurs Programı 60/060024.05.2017Genel
090Aileye Din Eğitimi 60/060028.06.2017Genel
090Akademik Oyunlarla Oyun Temelli Matematik Eğitimi 30/30019.11.2019Genel
010ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) Hazırlık Kursu 3200030.11.-0001Genel
90Ana Dilde İletişim 144/144020.04.2017Genel
090Anadolu ve Türk Kültürü 16/16005.05.2017Genel
090Araştırma Teknikleri 16/16021.10.2016Genel
090Bakım Veren Kişilere Yönelik Zihinsel Engelli Bireyler İçin İhmal-İstismardan Korunma ve Mahremiyet Eğitimi 50/50021.10.2019Genel
090Bireysel Gelişim ve Kültürel Farkındalık Eğitimi 64/64010.04.2019Genel
090Braille Alfabesi İle Dini Kavramlar Öğreticiliği 64/064014.07.2017Genel
814Cenaze Hizmetleri 32/32021.10.2016Genel
090Çevre Koruma Bilinci 24/24029.05.2018Genel
090Çocuk İşçiliği Farkındalığı 30/30023.07.2018Genel
090Çocuklar İçin Etkinliklerle Kur'an-ı Kerim Eğitimi 1 135/135020.04.2017Genel
090Çocuklar İçin Etkinliklerle Kur'an-ı Kerim Eğitimi 2 135/135020.04.2017Genel
090Dama 60/0023.11.2016Genel
090Dijital Okuryazarlık (Orta Seviye) 40/40002.08.2019Genel
090Dijital Okuryazarlık (Temel Seviye) 40/40002.08.2019Genel
90Dijital Yetkinlikler 80/80020.04.2017Genel
090Diksiyon 40/40021.10.2016Genel
090Diksiyon, Spikerlik ve Sunuculuk 80/80028.07.2017Genel
090E-KPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı-Lisans) 216/216005.05.2017Genel
090E-KPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı-Orta Öğretim) 216/216005.05.2017Genel
090E-KPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı-Ön Lisans) 216/216005.05.2017Genel
090Eğiticilere Yönelik Zihinsel Engelli Bireyler İçin İhmal-İstismardan Korunma ve Mahremiyet Eğitimi 40/40021.10.2019Genel
090Ekoloji (Çevre) Okuryazarlığı 60/60002.08.2019Genel
090Etkili Okur Yazarlık 100/100016.05.2018Genel
090Etkili ve Hızlı Okuma 32/32021.10.2016Genel
090Finansal Okuryazarlık 75/75002.08.2019Genel
090Fiziksel Okuryazarlık 80/80002.08.2019Genel
090Geleneksel Türk Mutfağı 168/168023.11.2016Genel
090Genel Araştırma Türleri ve Teknikleri Geliştirme ve Uyum Kursu 8/08016.02.2017Mesleki ve Teknik
090Gıda Okuryazarlığı 40/40002.08.2019Genel
090Girişimcilik 32/32021.10.2016Genel
090Göçer ve Yarı Göçer Aileler İle Mevsimlik Tarım İşçisi Ailelerinin Çocuklarının Eğitim Desteği (4-6 Yaş) Kurs Programı 140/140024.09.2018Genel
090Göçer ve Yarı Göçer Aileler İle Mevsimlik Tarım İşçisi Ailelerinin Çocuklarının Eğitim Desteği (8-10 Yaş) Kurs Programı 140/140024.09.2018Genel
090Göçer ve Yarı Göçer Aileler İle Mevsimlik Tarım İşçisi Ailelerinin Çocuklarının Eğitim Desteği (9-12 Yaş) Kurs Programı 140/140024.09.2018Genel
090Görme Engelliler İçin Bağımsız Hareket Becerileri 111/111008.01.2018Genel
090Görme Engelliler İçin Braille Alfabesi (Kabartma Yazı) 142/142008.01.2018Genel
090Haber Spikerliği-Spikerlik-Sunuculuk 263/0028.07.2017Mesleki ve Teknik
090Hayat Boyu Rehberlik Hizmetleri Eğitimi 30/30020.04.2017Genel
090Islık Dili Eğitimi 132/132029.05.2018Genel
090İmam Hatip, Müezzin Kayyım ve Kuran Kursu Öğreticiliği Yeterlik Sınavına Hazırlık 360/2880010.01.2014Genel
090İnanç Okuryazarlığı 40/40002.08.2019Genel
090İş Güvenliği ve işçi Sağlığı 40/240002.02.2010Genel
090İş Hayatında İletişim 24/24021.10.2016Genel
090İş Organizasyonu 32/32023.11.2016Genel
090İş ve İnsan İlişkileri Geliştirme ve Uyum Eğitimi 30/30017.10.2017Genel
090İş ve Sosyal Hayatta İletişim 48/48021.10.2016Genel
090İş Yaşamında Etik Kurallar Geliştirme ve Uyum Eğitimi 30/30017.10.2017Genel
090İş Yaşamında Sosyal Medya Kullanımı Geliştirme ve Uyum Eğitimi 30/30017.10.2017Genel
223İşaret Dili Öğretici ve Tercüman Eğitimi 320/2000018.04.2011Mesleki ve Teknik
090Kişisel Gelişim 50/50002.08.2019Genel
090Kişisel İmaj Yönetimi 12/12025.01.2019Genel
090Kodlama Eğitimi Geliştirme ve Uyum Eğitimi 30/30022.11.2017Genel
090KPSS'ye Hazırlık (Genel Yetenek-Genel Kültür Lisans ) Kurs Programı 320/320020.04.2018Genel
090KPSS'ye Hazırlık (Genel Yetenek-Genel Kültür Ön Lisans ) Kurs Programı 320/320020.04.2018Genel
90Kur'an-ı Doğru Anlama ve Tanıma 120/120023.07.2018Genel
010Kur'an-ı Kerim (Elifba) Okuma 64/0026.08.2016Genel
010Kur'an-ı Kerim Tecvidli Okuma 64/0026.08.2016Genel
813Kurum Kültürü ve Kurumsal Aidiyet Geliştirme ve Uyum Eğitimi 24/24002.11.2017Genel
813Kurumsal İletişim Geliştirme ve Uyum Eğitimi 24/24002.11.2017Genel
90Kültürel Bilinç ve İfade 26/26020.04.2017Genel
090Liderlik Eğitimi 32/32023.11.2016Genel
90Matematiksel Yetkinlik ve Fen ve Teknolojideki Temel Yeterlilikler 144/144020.04.2017Genel
090Medya Okuryazarlığı 100/100002.08.2019Genel
010Merkezi Sistem Devlet Memurluğu Sınavlarına Hazırlık 3200030.11.-0001Genel
090Meslek Etiği 40/40021.10.2016Genel
090Mesleki Gelişim Dersi Öğretim Programı 240/720027.02.2015Genel
090Okullar Hayat Olsun Projesi Etkinlikleri 120/0028.07.2017Genel
090Osmanlı Türkçesinde Arapça-Farsça Kurallar 96/96019.06.2017Genel
090Osmanlı Türkçesinde Arşiv Metinleri ve Edebi Metinler 96/96019.06.2017Genel
090Osmanlı Türkçesinde Kolay Metinler 64/64019.06.2017Genel
090Osmanlıcada Türkçe Kelimelerin İmlası 64/64019.06.2017Genel
90Öğrenmeyi Öğrenme 40/40020.04.2017Genel
090Örgütsel İletişim 16/16007.12.2016Genel
813Performans Değerlendirme Geliştirme ve Uyum Eğitimi 24/24002.11.2017Genel
090Problem Çözme Teknikleri Geliştirme ve Uyum Eğitimi 24/24022.11.2017Genel
090Protokol Kuralları 16/16025.01.2019Genel
090Sağlık Okuryazarlığı 80/80002.08.2019Genel
341Sigara Bağımlılığından Korunma 32/0019.06.2017Genel
090Sosyal Hayatta İletişim 32/0003.11.2016Genel
090Sosyal Uyum ve Yaşam 8/8019.11.2019Genel
90Sosyal ve Beşeri Yetkinlikler 80/80020.04.2017Genel
090Şehirde Yaşama Kültürü ve Kentsel Davranış Geliştirme 30/30016.05.2018Genel
090Tarım Okuryazarlığı 80/80002.08.2019Genel
090Topluluk Önünde Konuşma (Hitabet) Geliştirme ve Uyum Eğitimi 74/74022.11.2017Genel
090Trafik Okuryazarlığı 50/50002.08.2019Genel
223Türk İşaret Dili 120/0006.03.2017Genel
090Türk İşaret Dili İle Dini Kavramlar Öğreticiliği 64/064014.07.2017Genel
090Türk Kahvesi Kültürü 24/24002.08.2019Genel
090Türk Kültürü 24/24003.11.2016Genel
090Türk Kültürünün Kaynakları (10-14 Yaş) 60/060002.06.2017Genel
090Türk Kültürünün Kaynakları (6-9 Yaş) 60/060002.06.2017Genel
090Ulaşımda Enerji Verimliliği, Zaman ve Güvenli Trafik Yönetimi Eğitimi 15/15004.10.2019Genel
90Yabancı Dilde İletişim 304/304020.04.2017Genel
090Yabancılar İçin Üniversite Giriş Sınavı (YÖS) Hazırlık Eğitimi (Temel Öğrenme Becerileri) Kurs Programı 650/650022.11.2017Genel
090Yakın Savunma (Defence Anti - Terror) 1.Seviye 160/160008.02.2019Genel
090Yakın Savunma (Defence Anti - Terror) 2. Seviye 240/240008.02.2019Genel
090Yakın Savunma (Defence Anti - Terror) 3. Seviye 240/240008.02.2019Genel
090Yakın Savunma (Defence Anti - Terror) 4. Seviye 240/240008.02.2019Genel
090Yakın Savunma (Defence Anti - Terror) 5. Seviye 240/240008.02.2019Genel
090Yakın Savunma (Defence Anti - Terror) 6. Seviye 240/240008.02.2019Genel
090Yakın Savunma (Defence Anti - Terror) 7. Seviye 320/320008.02.2019Genel
    Kayıt Sayısı: 107