• Mezun olan öğrencilere yönelik yapılan DYK kurs açılışlarını e-Yaygın sistemine alabilir miyiz?

DYK Kurs iş ve işlemleri e-Kurs üzerinden yapılmaktadır.

 

 • Açılmış bir kursun devam çizelgesi, kursiyer listesi, ders programı ve ders defteri yani kurs dosyasının sistemden alınması sağlanabilir mi?

Bu konu hakkında program yazımı çalışmaları devam etmektedir.

 

 • Aktif bir kurs sehven kapatma onay ekranına düşerse nasıl düzeltilebilir?

İnceleme Soruşturma işlemi neticesinde kurs aktif hâle getirilebilir. Bu yetki İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine tanınmıştır.

 

 • Kurs devam ederken soyadı değişen kursiyerimize yeni soyadıyla sertifika basabilmek için sistemde güncelleme yapılacak mı?

Kursiyer Bilgileri Güncelleme ekranından yapılabilmektedir.

 

 • e-Yaygın Modülünde İl Millî Eğitim Müdürlükleri tüm ilçe halk eğitimi merkezlerinin kurs verilerini rapor olarak alabilir mi?

Rapor alabilir.

 

 • Not çizelgeleri ve dökümünün sistem üzerinden alınması ve haftalık ders programının excel ortamına aktarılması yönünde bir çalışma var mı?

Bu konu hakkında program yazımı çalışmaları devam etmektedir.

 

 • Vatandaşlar e-Yaygın üzerinden kurs başvurusu yapabilecek mi?

e-Yaygın Sistemi üzerinden kursiyerler üye olarak kurs başvurusu yapabilmektedirler. Ayrıca e-Devlet şifresi ile de sisteme giriş yapılarak kurs müracaatları yapılmaktadır.

 

 • e-Yaygın Sisteminde derneklerle protokol nasıl yapılır, yani kurumu nasıl ekleyebiliriz?

Sistemde Kayıtlı Olan Kurumlarla Yapılan Protokol Girişleri İl/İlçe MEM Yetkisindedir. Sistemde bu konudaki düzenleme tamamlanıncaya kadar Yeni Kayıt yapılacak kurumlar için genel müdürlüğümüz Sosyal Ortaklar ve Projeler Dairesi ile irtibata geçilecek ve yeni kurumlar Genel Müdürlüğümüz tarafından sisteme işlenecek.

 

 • İş birliği protokollerinde ikiden fazla kurum ve logo eklenebilir mi?

Sisteme en fazla 5 kurum eklenebilir ancak belge üzerinde 2 kurum ve MEB Logosu yer almaktadır.

 

 • Kurs raporları zenginleştirilecek mi?

Rapor ekranları geliştirme çalışmaları sürekli devam etmektedir.

 

 • Aylık Eğitici Puantajında güncellemeler devam edecek mi? Aylık Eğitici Puantajını aylık alarak tüm günleri gösterecek şekilde düzenlenemez mi?

Sistemden bu veriyi alabilirsiniz.

 

 • Ek-7 çıktısı alınarak kurum müdürü tarafından imzalanması gerekiyor mu?

Böyle bir uygulamanın yasal zorunluluğu bulunmamaktadır.

 

 • Okuma-Yazma II. Kademe Sınavına birden fazla giren vatandaşların önceki girdiği sınavlarda başarılı olduğu dersler muaf olarak sistemde görülmemektedir.

Okuma – Yazma Kursları mevzuatı gereği II. Kademe sınavında muafiyet verilmemektedir.

 

 • Yeni Plan oluşturulurken kursun bitiş tarihi değişebilmektedir. Bu durumda yönetmeliğe aykırı bir durum oluşmakta mıdır?

Yeni Plan oluştururken kursun günleri ve saatleri değişebileceğinden kursun bitiş tarihinin değişmesi olağan olup kursun yeni hâli için de ayrıca onay alınmaktadır. Bu yüzden mevzuat açısından herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır.

 

 • Onayı alınmış kursta kayıtlı kursiyerlerin kimlik bilgilerini değiştirebilir miyiz? (Evlenen ya da eşinden ayrılan kursiyerler için )

Kursiyer Bilgileri Güncelleme ekranından değiştirilebilir.

 

 • Kurslarda sonradan kaydedilen kursiyerler için 1/5?lik oranda modül geçti ise durum ne olacak ?

Modülden devamsız ve başarısız olacak.

 

 • e-Yaygın siteminde kayıtlı kullanıcı şube müdür vb. kişiler değiştiğinde, yerine yeni kişiyi kaydederken, eski kullanıcıyı siliyor muyuz?

Evet. Kullanıcıların görevlerinden ayrılmaları hâlinde ilgililerin şifreleri Kullanıcı Yöneticileri tarafından mutlaka silinmelidir.

 

 • Öğretmen tarafından kurs sonunda bir kursiyerin kayıt olmadığı hâlde kursa geldiği ve sınavlara girdiği tespit edilmesi hâlinde kursiyer mağduriyeti nasıl giderilir?

İnceleme Soruşturma işlemi sonucunda bu mağduriyet giderilebilir.

 

 • Kurum Müdürü izne ayrıldığı zaman kurs bitirme belgesinde ismi çıkmaya devam ediyor. Vekalet edenin isminin ilave edilebileceği bir bölüm eklenebilir mi?

Kurum Müdürü ismi çıkacaktır. Müdürün izinde olması hâlinde müdüre vekalet eden yönetici, müdürün adına belgeyi imzalar.

 

 • Kursiyerlerin katılabileceği maksimum kurs sayısı ile ilgili bir sınırlama var mı? Bir kursiyer aynı anda tüm kurslara yazılabiliyor. Sistem bu durumu engelleyebilir mi?

Mevzuat gereği böyle bir engelleme söz konusu değildir. Ancak bir kursiyer aynı anda farklı kurslarda eğitim alamayacağı için devamsızlıktan kalacaktır.

 

 • İnceleme soruşturmayı önce muhakkik yapsa olur mu?

İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinin uygun gördüğü denetleme ve soruşturma yapmaya yetkili kişilerce yapılabilir. Bu konu Milli Eğitim Müdürlüklerinin uhdesindedir.

 

 • Halk Eğitim Merkezinde kurs açamayan kadrolu öğretmenlerin, başka dallarda kurs açabilmesi için öğretmenlere eğitim düzenlemesine dair bir çalışma var mı? Bu durumda olanlar için eğitim verilmesini talep ediyoruz. Mesela Okuma-Yazma Öğreticiliği Eğitimi verilmeli

Yetişkin okuma yazma kurslarında sınıf öğretmenleri görev almaktadır. Kurs açamayan öğretmenler için Okuma yazma öğreticiliği eğitimi gibi bir eğitim verilmesi söz konusu değildir.

 

 • Engelli kursiyerlerin stajı nasıl yapılaca

El Sanatları Teknolojisi Alanı altında engel gruplarına göre özel eğitime ihtiyaç duyan bireylere yönelik olarak hazırlanan 765 kurs programında mesleki uygulamalar bulunmaktadır. Söz konusu uygulamalar, kursiyerlerin öğrenme güçlüğüne göre tasarlanmış olup, program içerisindeki modüllerin uygulamalarının pekiştirilmesini amaçlamaktadır. Bu kapsamda mesleki uygulamalar diğer modüllerde olduğu gibi ders içerisinde, kurs öğretmenlerinin nezaretinde yapılacaktır. Bu uygulamalar staj niteliğinde değildir.

 

 • Öğretmenlerin yıl sonu seminerleri çalışmaları konusunda açıklama yapabilir misiniz?

Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde mesleki çalışmalara ilişkin hüküm bulunmadığından, mesleki çalışmalar yapılmamaktadır. Ancak kurumlarımız Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 23? üncü maddesine göre işlem yapacaklardır. Ayrıca Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan taslak yönetmeliğe mesleki çalışmalara ilişkin hüküm eklenmiş olup taslak yönetmelik yürürlüğe girdiğinde konu çözülmüş olacaktır.

 

 • Arapça kursu planlanırken Arapça öğretmeni olarak atananlar kapsamında ilahiyat fakültesi mezunu olup i.h.l meslek dersleri öğretmenleri ve din kültürü öğretmenleri düşünülebilir mi?

Kurs programlarının eğitici nitelikleri Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanan ?Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge? ye göre belirlenmektedir. Buna göre Arapça Dil Kurslarını verecek eğitimciler kurs programı içerisinde belirtildiği şekilde görevlendirilecektir.

 

 • Usta öğreticilere tüm branşlarda 40 saat ders verebilir miyiz? 30 saat sigortayı karşılamıyor

?Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar?ın 9? uncu maddesine göre resmi görevi bulunmayan usta öğreticiler haftada 40 saate kadar, resmi görevi bulunanlar ise haftada 10 saate kadar derse girebilirler.

 

 • Halk oyunları kurslarına 14 yaş üstü kişileri kayıt edebiliyoruz. Ancak anaokulu, ilkokul ve ortaokul seviyesinde öğrencilerin halk oyunları kurslarına katılımı yönünde yoğun talep vardır. Bu konuda bir değişiklik düşünülüyor mu?

Halk oyunları kurslarının kayıtlarını 10 yaşına çekme çalışmalarımız en kısa sürede sonlandırılacaktır.

 

 • Yönetmelik değişikliği ne zaman yayınlanacak?

Yönetmelik taslağı çalışmaları devam etmektedir.

 

 • Halk eğitimi müdür yardımcıları sınıf öğretmenleri hariç alanlarında ders yoksa maaş karşılığı ders sorunu nasıl çözülebilir?

Ek ders ücreti ile ilgili 2007/19 sayılı Genelgenin 2? inci maddesinde ?? Buna göre, ders bütünlüğü de dikkate alınarak örgün ve yaygın eğitim kurumları müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarına haftada 6 saat aylık karşılığı ders görevi verilecek, aylık karşılığı ders görevini dolduran yöneticilere 6 saate kadar da ek ders ücreti karşılığı ders görevi verilebilecektir. Görev yaptıkları kurumların özelliği nedeniyle derse girmeleri mümkün olmayan yöneticiler bu kapsam dışında değerlendirilecektir. Ayrıca kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda yeterli ders sayısı olmaması gibi nedenlerle aylık karşılığı ders görevini dolduramayan yöneticiler, aylık karşılığı ders görevlerini doldurmaları amacıyla bir başka eğitim kurumunda görevlendirilmeyecektir.? hükmü yer almaktadır.

 

 • Okuma ? yazma kursu 1. kademesini tamamlayan bir kursiyer, 2. kademe seviye tespit sınavına katılabilir mi?

Yetişkinler I. Kademe Okuma Yazma Öğretimi Kursunu tamamlayarak okuryazar belgesi alan bir kişi kendini yeterli hissediyorsa II. Kademe Seviye Tespit sınavına katılabilir. Sınavda başarısız olmaları durumunda Yetişkinler II. Kademe Okuma Yazma Eğitimi Kursuna yönlendirilirler.

 

 • 80 saatlik ücretli öğretmenlere özel eğitim uygulamaları kursuna öğrencilerin katilim ön şartı olarak eğitim fakültesi mezunu veya formasyon almış olması koşulları yer almakta. Bunların dışında ön lisans çocuk gelişimi veya eğitim fakültesi öğrencileri de bu kursa katılım sağlayabilir mi?

Söz konusu kurs programının programa giriş koşullarının 2? nci maddesinde ?Eğitim fakültesi mezunu olmak, lisans veya ön lisans mezunu olmak? ifadesi bulunmaktadır. Buna göre kurs programına ön lisans ve üzeri yükseköğretim mezunlarının tamamı katılabilmektedir.

 

 • Unutulmaya Yüz Tutmuş El Sanatları Kurslarında görevlendirilecek usta öğreticilerin 65 yaş üzerinde olması sigorta açısından sorun oluşturur mu?

Genel Müdürlüğümüz tarafından belirlenen ve e-YAYGIN sisteminde unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sanatlar kapsamında tanımlanan kurslarda zaruret oluşması halinde 65 yaş üzeri usta öğreticilere görev verilebilir.

 

 • Halk eğitim merkezlerindeki kadrolu öğretmenlerle ilgili bir çalışma var mı? Normlar azaltılacak mı?

Genel Müdürlüğümüz, Halk Eğitim Merkezlerinde bulunması gereken yönetici ve öğretmenlerin yeterli sayıda, yerinde ve verimli kullanılmasını tesis etmek amacıyla yönetici ve öğretmen norm kadrolarının yeniden belirlenmesine ihtiyaç duyulmuştur.6-9 Aralık 2016 tarihleri arası Halk Eğitim Merkezleriyle sistem üzerinden iletişime geçilerek öğretmenlerin norm kadro güncelleme çalışmaları yapılmıştır. Mevcut norm kadrolar ve ihtiyaç duyulan norm kadrolar ile ilgili istatistiki bilgiler elde edilmiştir. Bu verilere göre norm kadro çalışması yapılmış ve İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir. Maliye Bakanlığı norm kadro güncellemelerini onaylandıktan sonra İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından veriler MEBBİS sistemine yansıtılacaktır.

 

 • Okuma yazma kurslarında olduğu gibi bilgisayar işletmenliği kursu içinde bir seviye tespit sınavı planlarınızda var mıdır?

Önceki öğrenmelerin tanınması için çalışmalar devam etmektedir. Tamamlandığında söz konusu kurs için de düzenlenebilecektir.

 

 • Kurs süresi tamamlanmış ancak kurs sonu işlemleri yapılmamış bir kursa mevzuat gereği kursiyer kaydı yapılabilir mi?

Halk Eğitimi Faaliyetlerinin Uygulanmasına Dair Yönergenin 14?üncü maddesinin birinci fıkrasında; ?(?) Kurslara kayıt işlemi kurs açma onayının alınması ile sona erer. Ancak kursa devam edenlerin azalması veya kapasitesinin uygun olması durumunda, kursun 1/5’lik oranını geçmemek şartıyla başlama tarihinden itibaren on (10) gün içerisinde kayıt almaya devam edilir.(?)? hükmü yer almaktadır. Bu hükme göre süresi tamamlanmış olan bir kursa kursiyer kaydı yapılamaz.

 

 • Kurs başladıktan sonar kaydedilen kursiyerin kurs başladığından bu yana geçen ders saatleri devamsızlıktan sayılmalı mıdır?

Halk Eğitimi Faaliyetlerinin Uygulanmasına Dair Yönergenin 14?üncü maddesinin birinci fıkrasında; ?(?) Kurslara kayıt işlemi kurs açma onayının alınması ile sona erer. Ancak kursa devam edenlerin azalması veya kapasitesinin uygun olması durumunda, kursun 1/5’lik oranını geçmemek şartıyla başlama tarihinden itibaren on (10) gün içerisinde kayıt almaya devam edilir. Kursiyer listesi bu tarihten sonra e-yaygın otomasyon sisteminde kapatılır ve bir örneği Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilir. Bu süre kursiyerin devamsızlığına sayılır ve alınmayan modül bulunması halinde bu yönergenin 16’ncı maddesinin 3’üncü fıkrasına göre işlem yapılır.? hükmü yer almaktadır. Bu hükme göre kayıt öncesinde geçen süre kursiyerin devamsızlığından sayılacaktır.

 

10 Mayıs 2017 Tarihli e-Yaygın Eğitiminde Sorulan Sorular ve Cevapları