Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

Yetişkinler İçin Dil Eğitimi Projesi Kapsamında 'Yönerge Hazırlık Çalıştayı' Gerçekleştirildi

"Suriye Krizine Yanıt olarak Türkiye'de Dayanıklılık Projesi (TRP): Yetişkinler İçin Dil Eğitimi Projesi" kapsamında, "Yönerge Hazırlık Çalıştayı" gerçekleştirildi  
Yetişkinler İçin Dil Eğitimi Projesi Kapsamında 'Yönerge Hazırlık Çalıştayı'  Gerçekleştirildi

Millî Eğitim Bakanlığı, ülkemizde geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak çeşitli kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde eğitim-öğretim faaliyetini destekleyici çalışmalar yürütmektedir.

Bu kapsamda, uygulayıcısı ve malî yükümlüsü Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) olan ve faydalanıcısının Bakanlığımız Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü olduğu "Suriye Krizine Yanıt olarak Türkiye'de Dayanıklılık Projesi (TRP): Yetişkinler İçin Dil Eğitimi Projesi" 01 Şubat 2018 tarihinde uygulanmaya başlanmıştır. 

Yeni bir ülkede yepyeni bir hayat kuran Suriyelilerin sosyal, ekonomik ve toplumsal hayata katılımlarının önündeki en büyük engellerden biri olan dil bariyerini kaldırmak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamındaki eğitimler, Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kilis, Konya, Mersin ve Şanlıurfa'da,  Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı, 53 halk eğitimi merkezinde devem etmektedir.

Proje kapsamında, Türkiye'de ilk defa yüz yüze ve uzaktan öğrenme yöntemlerinin bir arada kullanıldığı "Harmanlanmış Eğitim" modeline uygun bir Öğretim Yönetim Sistemi de geliştirilip kullanıma sunulmuştur.

Yeni sistem, Türkçe dil eğitimlerinden faydalanacak bireylerin uzaktan erişebilecekleri, içerikleri e-öğrenme yoluyla takip edebilecekleri, aynı zamanda halk eğitimi merkezlerindeki sınıflarda alacakları yüz yüze eğitimleri birleştirmektedir.

Proje uzaktan öğrenme yönteminin kullanılıyor olması ve bundan sonraki süreçlerde 2023 Eğitim Vizyonunda hayat boyu öğrenme için uzaktan öğrenme yöntemlerinin yaygınlaştırılarak kullanılması gerektiği ifade edildiğinden, uzaktan öğrenme hizmetine ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere yönerge hazırlanmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bu kapsamda uzaktan öğrenme sistemine ilişkin Genel Müdürlüğümüzde yürütülen mevcut projeleri, geliştirilen öğrenme araçlarını, belgelendirme süreçlerini, uygulanabilecek kurs programlarını belirlemek ve bu doğrultuda yasal düzenlemelere gidebilmek amacıyla, 19-20 Ağustos 2019 tarihlerinde Başkent Öğretmenevinde Genel Müdürlüğümüz, Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanlığı, Eğitim Politikaları Daire Başkanlığı, İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı ve Açık Öğretim Daire Başkanlığından ilgili personelin katılımı iki günlük "Yönerge Hazırlık Çalıştayı" gerçekleştirilmiştir.

 

Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Murat AŞIM, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"21. yüzyılda bilgi teknolojilerinin hızlı gelişimi, bilginin üretimi ve kullanımı eğitim sistemlerine ve dolayısıyla eğitim kurumlarına yeni sorumluluklar yüklemiştir. Günümüzde eğitimli insanın anlamı değişti ve öğrenmeyi öğrenmiş bireyler başarılı olur hale gelmiştir. Eğitimcinin rolü, hazır bilgileri aktarmaktan daha çok öğrenme sürecine rehberlik etmek olmuştur.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü olarak amacımız, bireylerin, bilgi, beceri ve yeterliklerini geliştirerek, öğrenmeye erişimlerini arttırmak ve nihayetinde " Öğrenen bireyden öğrenen topluma ve öğrenen Türkiye" ye doğru bir dönüşümü gerçekleştirmektir. Uzaktan eğitim modellerinin ve gelişen eğitim teknolojilerinin sunduğu fırsatlardan yararlanmadan bu dönüşümü gerçekleştirmek mümkün olmayacaktır!"

Çalıştayda ayrıca; bireylerin daha önce herhangi bir yolla edindikleri bilgi ve becerilerini kurslara katılmaksızın, doğrudan belgelendirebilecekleri önceki öğrenmelerinin tanınması süreçleri de ele alınmıştır. Bu konuda daha önce yapılmış çalışmalardan da yola çıkılarak, sonraki süreçte neler yapılacağına yönelik iş takvimi belirlenmiştir. Ele alınan konu başlıkları rapor haline getirilerek taslak yönergenin yazımına başlanmasına karar verilmiştir.

 

 22-08-201922-08-2019

 

Emniyet Mahallesi Abant 2 Caddesi No 8 Yenimahalle / ANKARA - 0312 413 21 14 0312 413 21 16

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.