Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

Açık Öğretim Okulları Program ve İçerik Geliştirme Çalıştayı yapıldı.

Açık Öğretim Okulları Program ve İçerik Geliştirme Çalıştayı yapıldı.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Açık Öğretim Dairesi Başkanlığı ev sahipliğinde 15-16-17 Kasım 2017 tarihlerinde Afyon ilinde Açık Öğretim Okulları Program ve İçerik Geliştirme Çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Çalıştaya Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan DURMUŞ, Daire Başkanları Toper AKBABA ve Zeki TUMAN, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Açık Öğretim Daire Başkanı Mehmet Zeki BAŞYEMENİCİ, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünden İçerik Geliştirme, Program Hazırlama ve Bilgi İşlem birimlerinden alanında uzman personel ile yükseköğretim kurumlarından akademisyenler katılmıştır.

Çalıştaya ev sahipliği yapan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Açık Öğretim Daire Başkanı Mehmet Zeki BAŞYEMENİCİ, eğitim ve öğretimin, hayat boyu devam eden, çağın gereklerine uygun olarak sürekli gelişen, birikim ve tecrübeler ışığında yenilenen ve bitmeyen bir süreç olduğuna vurgu yaparak, 21.yüzyılın gerektirdiği yeni beceriler kazandırma ve insan kaynağını daha etkili kullanma gereksinimlerinden dolayı günümüzde yüz yüze öğrenmenin yanı sıra farklı öğrenme yöntemlerinin kullanılmaya başlandığına dikkat çekmiştir. BAŞYEMENİCİ; zamandan ve/veya mekândan bağımsız bir şekilde bilgi ve iletişim teknolojileri yardımıyla öğrencilerin birbirleriyle ve öğrenme kaynaklarıyla etkileşime girmesine imkân veren açık ve uzaktan eğitim uygulamalarının, çağdaş ve yenilikçi eğitim sisteminin ayrılmaz bir parçası haline geldiğini belirttiği konuşmasında Açık Öğretim Okulları ve çalışmaları hakkında da bilgiler vermiştir.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan DURMUŞ konuşmasında, Başkanlık olarak eğitim programlarının oluşturulmasından, öğretmen ve formatör eğitimlerine, ölçme ve değerlendirme sistemine ve uygulamalarına, veli ve öğrenci bilgilendirmesine, ders kitabı ve materyal geliştirmeye değin pek çok çalışma gerçekleştirdiklerine değinerek bu çalışmaların birbirleriyle yakından ilişkili olduğuna dikkat çekmiştir. Hızla gelişen teknolojiye bağlı olarak öğrenme öğretme süreçlerinde bazı değişikliklerin meydana geldiğini belirten DURMUŞ, Başkanlık olarak bu konuda çalışmalarına devam ettiklerini belirtmiştir.

Çalıştayda; açık ve uzaktan öğrenme kavramlarının anlamları, teknoloji ve öğrenme eğilimleri, eğitimde açıklık akımı yönelimi, açık ve uzaktan öğrenme modelleri, açık ve uzaktan öğrenme tasarımı, açık ve uzaktan eğitimde öğretim programı düzenleme sürecine ilişkin bilgiler verilirken içerik ve e-içerik, öğretim tasarımı modelleri, EBA sistemi ve web-2 araçları, içerik yönetim sistemi, materyal çoklu ortam, çoklu ortamda bilgiyi yapılandırma hakkında uygulamalar gösterilmiştir. Bu çalışmaları müteakip, çalıştay komisyonları oluşturulmuş ve coğrafya olarak uzak yerleşim yerlerinde yaşayan kişilerin eğitimine ilişkin kaynak ve öğretmenden yoksun olmaları, fiziksel bir engeli ya da hastalığı olan kişilerin eğitim ihtiyaçları, örgün öğretime devam edememiş kişilerin eğitim gereksinimlerinden yola çıkılarak 11 tane öğretim programının açık ve uzaktan eğitime uyarlanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Alan öğretmenlerinin oluşturduğu komisyonlarda tasarım konusunda ortak fikirle oluşturulan ünite şablonuna göre kazanım veya ünite içeriği yazma çalışmaları da yine çalıştay bünyesinde gerçekleştirilmiştir. Çalıştayda görsel grafik tasarım ekibi ile bilgi işlem ekibi de uzaktan eğitim platformu ve ders materyali geliştirme konusunda çalışmalar yapmışlardır.

Tüm bu çalışmalar sonucunda elde edilen veriler toplanarak değerlendirilmiş ve çalıştay katılımcılarına katılım belgeleri verilmiştir.

07-12-201707-12-201707-12-201707-12-2017

Emniyet Mahallesi Abant 2 Caddesi No 8 Yenimahalle / ANKARA - 0312 413 21 14 0312 413 21 16

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.