• Toplumda Hayat Boyu Öğrenme Kültürü ve Farkındalığının Oluşturulması

  Öncelik 1
 • Hayat Boyu Öğrenme Fırsatlarının ve
  Sunumunun Artırılması

  Öncelik 2
 • Hayat Boyu Öğrenme Fırsatlarına Erişimin Artırılması

  Öncelik 3
 • Hayat Boyu Rehberlik ve Danışmanlık Sisteminin Geliştirilmesi

  Öncelik 4
 • Önceki Öğrenmelerin Tanınması Sisteminin Geliştirilmesi

  Öncelik 5
 • Hayat Boyu Öğrenme
  İzleme ve Değerlendirme
  Sisteminin Geliştirilmesi

  Öncelik 6