İlkokul - Ortaokul Z-kütüphane modelleri:

1. Model
2. Model
3. Model

Lise Z-kütüphane modeli


Oyun Sahalarının Çizimi ile ilgili sunuya erişmek için tıklayınız...

  

OKULLAR HAYAT OLSUN PROJESİ
SORULAR VE CEVAPLAR

S.1. Projenin amacı nedir?

S.2. Projenin gerekçeleri nelerdir?

S.3. Projenin kapsamı nedir? Tarafları kimlerdir?

S.4.Proje kapsamında tarafların sorumlulukları/yükümlülükleri nelerdir?

S.5. Proje kapsamında örnek işbirliği alanları nelerdir?

S.6. Projenin yönetim yapısı nasıldır?

S.7. Projenin beklenen yararları nelerdir?

 


 

S.1. Projenin amacı nedir?
C.1. “Okullar Hayat Olsun Projesi” nin temel amacı; okulların velilerin, mahallelinin ve çevrenin hizmetine açılması, öğrenciler ve yetişkinler için birer “hayat boyu öğrenme merkezi” ve eğlenme ve dinlenme aktivitelerine imkan veren “yaşayan güvenli alanlar” haline dönüştürülmesidir.

 


 

 

S.2. Projenin gerekçeleri nelerdir?
C.2.

 • Okullardan gündüz saatlerinin ancak % 30’u civarındaki kısmında yararlanılması,
 • Çoğu yerleşim yerinde okul binaları ve bahçeleri dışında halka hizmet üretilebilecek bu büyüklükte başka fiziki kapasitenin bulunmaması,
 • Öğrenciler, aileler ve halkın okullarda mevcut olan eğitsel kaynaklardan ve imkanlardan yeterince yararlanamaması,
 • Bilgi toplumunda eğitim ve hayat boyu öğrenme hizmetlerine yönelik talep artışı ve bu hizmetler için gereken bina, bakım ve diğer maliyetlerin yüksekliği,
 • Kıt kaynakların etkin kullanılamaması,
 • Gençleri ve çocukları şiddet ve zararlı alışkanlıklardan korumak için okulların güvenli bir sığınak olabilmesi,
 • Çocuklar ve gençler için yeterli oyun ve spor alanlarının bulunmaması,
 • Büyükşehirlerde mahallelinin öğrenme, eğlenme ve dinlenme aktiviteleri için okul bahçeleri dışında alanların olmaması,
 • Belediyelerin toplumun ekonomik, sosyal ve fiziki kalkınmasından sorumlu belediyecilik anlayışı gereği eğitimden sağlığa, spor aktivitelerinden zararlı alışkanlıklarla mücadeleye kadar birçok alanda toplumsal sorumluluk gereği hizmet üretme yükümlülükleri,
 • Belediye hizmetlerinin yerellik prensibi gereğince sunulması gerekliliği.

 


 

S.3. Projenin kapsamı nedir? Tarafları kimlerdir?
C.3.
- Okulların eğitim‐öğretim saatleri dışında, hafta sonlarında ve yaz aylarında dersliklerinin, kütüphanelerinin, bilgi teknolojileri sınıflarının, çok amaçlı salonlarının, konferans salonlarının, spor salonlarının ve okul bahçelerinin belediyelerle işbirliği yapılarak hizmete açılması.
Taraflar: Belediyeler – MEB, il/ilçe milli eğitim müdürlükleri

- Okul bahçelerinin ağaçlandırılması ve düzenlenmesi.
Taraflar: Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile bu konuda katkı sağlamak isteyen sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarıdır.

 


 

 

S.4.Proje kapsamında tarafların sorumlulukları/yükümlülükleri nelerdir?
C.4.
Milli Eğitim Bakanlığı - İl/İlçe Milli Eğitim ve Okul Müdürlükleri’nin yükümlülükleri:

 • İşbirliğine uygun olan okullar ve işbirliği alanlarını belirlemek
 • Protokol çerçevesinde yer alan okul birimlerinin Protokol yapılan belediyeye hazır halde sunulmasını sağlamak
 • Isınma ve aydınlanma giderlerini karşılamak
 • Eğitici görevlendirmek
 • Okul bahçelerinin düzenlenmesi ve ağaçlandırılmasının tip projelere uygun olarak yapılmasını sağlamak

TBB – belediyelerin yükümlülükleri:

 • Hizmetler için yeterli insan kaynağı ve bütçeyi sağlamak
 • Okulda mevcut bulunmaması halinde işbirliği içinde kullanılacak alanlarının tesisi veya eksiklerinin giderilmesine yönelik yatırım harcamalarını yapmak
 • Hizmet verilen alanların güvenliğini sağlamak
 • Okul saatleri dışında hizmet verilen birimleri okullar/öğrenciler için örgün eğitime hazır halde bırakmak (temizlik ve bakımının sağlanması)

Orman ve Su İşleri Bakanlığı – Orman Genel Müdürlüğü Bölge ve İşletme Müdürlüğü yükümlülükleri:

 • Uygulama yapılacak ve ağaçlandırılacak okul bahçeleri için ön etüt rapor ve uygulama projeleri hazırlamak,
 • Okul bahçelerinin ağaçlandırılması için gerekli olan fidanları sağlamak,
 • Ağaçlandırılması talep edilen alanlara fidan dikimini gerçekleştirmek ve bu alanların 3 yıl bakım hizmetlerini sunmak.

 


 

S.5. Proje kapsamında örnek işbirliği alanları nelerdir?
C.5.

 • Konferans salonları, çok amaçlı salonlar ve derslikler
 • Bilgi teknolojisi sınıfları ve kütüphaneler
 • Spor salonları
 • Okul bahçeleri ve oyun alanları

 


 

S.6. Projenin yönetim yapısı nasıldır?
C.6. Proje yönetimi merkezde kurulacak Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu ile illerde kurulacak Proje Yönetim Kurulu ve il ve ilçe düzeyinde kurulacak Proje Yürütme Kurulundan oluşur.

 


 

S.7. Projenin beklenen yararları nelerdir?
C.7.

 • Okul bina ve eklentileri ile okul bahçelerinden yeterince yararlanılması,
 • Okul-aile ilişkisi ve ailelerinin okula aidiyetlerinin güçlendirilmesi,
 • Halkın artan mesleki, sosyal ve kültürel hizmet talebinin karşılanması,
 • Hayat boyu öğrenmenin yaygınlaştırılması,
 • Ülke kaynaklarının etkin kullanılması,
 • Fiziki kapasitenin okul alanları ve bahçeleri ile sınırlı olduğu çoğu il ve ilçede hizmet üretme potansiyelinin ortaya çıkarılması,
 • Belediyelerin okul bina ve bahçelerini okul saatleri dışında kullanarak hizmet üretmeleri,
 • Kamu birimleri arasında işbirliğinin kurumsallaşmasına katkı sağlanması,
 • Belediye hizmetlerinin yaygınlaştırması,
 • Toplumun öğrenme imkânlarının genişletilmesi.