İlkokul - Ortaokul Z-kütüphane modelleri:

1. Model
2. Model
3. Model

Lise Z-kütüphane modeli


Oyun Sahalarının Çizimi ile ilgili sunuya erişmek için tıklayınız...

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI PROF.DR. HALİS YUNUS ERSÖZ´ÜN RÖPORTAJI

“Amacımız eğitimi topluma yaymak, toplumu okullarla buluşturmak”

Projenin mimarlarından Prof.Dr.Halis Yunus Ersöz, “Okullar Hayat Olsun” Projesinin çıkış noktasını, “Belediyelerin birbirlerinden bağımsız, fakat aynı amaca yönelik faaliyetlerde bulunmaları üzerine düşünülen bir projeydi; ülkemizin ihtiyacı doğrultusunda şekillendi. Sayın Bakanımız Ömer Dinçer’in okulların ortak mekanlar olduğuna dair söylemleri ile gelişti” sözleriyle anlatıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ersöz, projeye gönülden inanıyor. Ersöz’e göre çocuklar artık ödevlerini okul kütüphanesinde yapacak, hafta sonları okul bahçesinde oynayacak, keman çalabilecek, ebeveynleriyle birlikte dil kursu alabilecek. Yediden yetmişe herkes okulda buluşup eğitim alacak, eski mahalle özlemi giderilecek diyor ve ekliyor Ersöz; “Amacımız eğitimi topluma yaymak, toplumu okullarla buluşturmak.”

Eğitim, kültür, sanat ve spor alanında belediyelerin yardım eliyle yürütülecek faaliyetlerde merkezi ve yerel idarenin kaynaklarının etkin ve verimli kullanımına yönelik bir proje olarak tanımlayan Ersöz, ailelere yönelik faaliyetlerin yalnızca kültür, sanat, spor üçgeninde kalmayıp çocukla birlikte ailenin de bilinçlenmesinin hedeflendiğini aktarıyor. Ersöz projeyi, eğitim, kültür, sanat ve spor alanında belediyelerin yardım eliyle yürütülecek faaliyetlerde merkezi ve yerel idarenin kaynaklarının etkin ve verimli kullanımına yönelik olarak tanımlıyor. Ailelere yönelik faaliyetlerin yalnızca kültür, sanat, spor üçgeninde kalmayıp çocukla birlikte ailenin de bilinçlenmesinin amaçlandığını kaydediyor.

“Biz ev ekonomisi, sağlıklı beslenme, güvenli internet, aile içi iletişim, şiddeti önleme konularında da toplumun bilgilendirerek 2023 Türkiye’sine aileleri hazırlamak istiyoruz. Çocuklar bu alanlarda doğru beslenir, eğitim imkanlarından yararlanırsa öğrenim kapasitesi ve başarı düzeyi de olumlu olarak etkilenecektir” diye konuşan Ersöz, belediyelerin hali hazırda vermekte oldukları kursların bundan böyle yerinde, bina maliyeti ve yer sıkıntısı olmadan sürdürmelerine olanak sağlandığını hatırlatıyor. Belediyelerin hizmet vermek istedikleri alanlarda insan kaynağını sunmaktan sorumlu olduklarını belirten Ersöz, halk eğitim merkezlerinde öğreticisi bulunan hizmetlere ilişkin insan kaynağının ise Bakanlık tarafından karşılanmaya devam edileceğinin de altını çiziyor.

Zenginleştirilmiş kütüphane, okul bahçeleri ve oyun alanlarının projenin önemli iki adımı olduğunu kaydeden Ersöz, geliştirilen tip projeler ile standartların da oluşturulacağını belirtiyor. Okulları hayata dönüştüren üçüncü unsuru meslek, hobi ve sanat kursları olarak ifade eden Ersöz, toplum yararına güçlerin birleştirildiğini anlatıyor.

“Beş yıl sonra nasıl bir Türkiye?” diye sorduğumuzda birbirini daha iyi anlayan, dahi iyi tanıyan, ‘eskinin mahallesi’ özlemini gidermiş, kaynaşmış mahalleler hayal ettiğini ifade eden Ersöz, “Hem okullar kalkınacak, hem de eğitim seviyesi yükselecek” diyerek projenin sonuçları hakkında bilgi sunuyor.

Projenin toplumun yeniden kaynaşmasına vesile olacağına olan inancını dile getiren Müsteşar Yardımcısı Prof.Dr.Halis Yunus Ersöz sözlerini şöyle tamamlıyor:

“Katılımı artıracak insanları eğitimle buluşturacak bir proje. Eğitimi topluma yayacağız, toplumu okullara sokacağız ve toplumla okulları bütünleştirmeyi, sosyalleştirmeyi, mahallelik bilincini artıracağız.”