Telefon 0312 212 68 80

Kursiyer Anketinin Doldurulamadığı Durumlar


Halk Eğitimi Merkezlerinde uygulanan kursların; program, materyal, fiziki ortam, eğitici boyutlarıyla değerlendirilirken, öğretmen/usta öğreticilerin görüşlerinin alınması amacıyla hazırlanmış aşağıdaki anket maddelerine vereceğiniz bilgiler önemlidir ve sadece eğitim-öğretimin geliştirilmesi yönünde değerlendirilecektir. Bu nedenle, anketi dikkatli ve titiz bir şekilde dolduracağınızı umar, katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz.
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

Öğretici Anketleri

Anketler öğreticiler tarafından her kurs programının sonunda uygun bir tarihte doldurulacaktır.
  Öğretmen/Usta Öğretici Anketi
1

2
3
4
5
6
7
8
  Lütfen aşağıdaki ifadelere katılma derecenizi belirtiniz. Tamamen Katılıyorum   Katılıyorum   Orta Düzeyde Katılıyorum   Biraz Katılıyorum   Hiç Katılmıyorum  
9 Uyguladığınız programda yer alan modüllerin saatleri/süreleri, modülün amacına ulaşması için yeterlidir.
10 Modüllerin içerikleri amaçları ile uyumludur.
11 Uyguladığınız programdaki modüller birbirini tamamlar niteliktedir.
12 Modül/modülleri tamamlayan kursiyer, programın öngördüğü yeterlik düzeyine ulaşmaktadır
13 Modüller iş piyasasının ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
14 Merkezimizin teknolojik donanımı ve eğitim araç gereçleri kurslardaki araç gereç ihtiyacını karşılayacak düzeydedir.
15 Öğretim materyalleri (ders araç-gereçleri) etkin bir şekilde kullanılmaktadır.
16 Eğitim Merkezi binasının fiziki olanakları eğitim faaliyetleri için yeterlidir.
17 Modülde yer alan "Ölçme ve Değerlendirme" bölümü modül programın hedeflerine ulaştığını ölçebilecek nitelikte hazırlanmıştır.
18 Kurs boyunca kullanılan örnekler kursiyerler için çok yararlı olmaktadır.
19 Kursu tamamlayan kursiyer programın "Yeterlilik" kısmındaki hedefe ulaşmaktadır.
20 Kursiyerler kurs sonunda sosyalleşir.
21 Merkezimizde kurs faaliyetleri bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar esas alınarak düzenlenir.
22 Merkezimizdeki mesleki eğitim kursları bölgenin istihdam olanakları ile uyumludur.
23 Kendimi çalıştığım kuruma ait hissediyorum.
24 Çevremdekilere işimi anlatırken gurur duyuyorum.
25 Kurs verdiğiniz alanla ilgili olarak son 6 ay içerisinde bir eğitim (kurs, seminer, faaliyet vb. ) aldınız mı?