Telefon 0312 212 68 80

Halk Eğitimi Merkezlerinde uygulanan kursların; program, materyal, fiziki ortam, eğitici boyutlarıyla değerlendirilirken, kursiyer görüşlerinin alınması amacıyla hazırlanmış aşağıdaki anket maddelerine vereceğiniz bilgiler önemlidir ve sadece eğitim-öğretimin geliştirilmesi yönünde değerlendirilecektir. Bu nedenle, anketi dikkatli ve titiz bir şekilde dolduracağınızı umar, katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz.
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
 Kursiyer Anketi
1

2
3
4
5
6
7
8
  Lütfen aşağıdaki ifadelere katılma derecenizi belirtiniz. Tamamen Katılıyorum   Katılıyorum   Kısmen Katılıyorum   Katılmıyorum   Hiç Katılmıyorum  
9 Kurs başında öğretmen kursun amacı, kapsamı ve etkinliklerine yönelik açıklamalar yaptı.
10 Kurs ve kursiyerlerden kaynaklanan sorunlar idareciler tarafından dikkate alındı ve çözümler üretildi.
11 Kursta öğrenmek istediğim konular işlendi.
12 Kurs sonunda eğitimini aldığım konulara karşı ilgim arttı.
13 Kurs sonunda eğitimini aldığım konularda kendime olan güvenim arttı.
14 Kurs boyunca kullanılan örnekler çok yararlı oldu.
15 Eğitimin yapıldığı ortam ve fiziki koşullar (temizlik, ulaşım, aydınlatma, ısınma vb.) yeterliydi.
16 Kullanılan araç gereç ve materyaller öğrenmemizi kolaylaştırdı.
17 Eğitim aldığımız yerdeki araç gereç yeterli sayıdadır.
18 Öğretmen anlattığı konuya yeterince hâkimdi.
19 Öğretmen dersi işlerken bizim de derse katılmamızı sağladı.
20 Öğretmen, bize anlayışlı ve saygılı davrandı.
21 Öğretmen derste zamanı iyi kullandı.
22 Halk eğitimi merkezlerinin çağın gerektirdiği değişim ve gelişimi takip ettiğini düşünüyorum
23 Halk Eğitimi Merkezi kurslarını çevremdeki diğer kişilere de tavsiye ederim.
24 Kurs sonunda aldığım eğitim/belge ile bir iş bulabileceğime inanıyorum.
25 Eğitim aldığım alanla ilgili olarak iş olanakları hakkında bilgilendirildim.
26 Halk Eğitimi Merkezleri kurs faaliyetlerinden nasıl haberdar oldunuz? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz).
27 Aşağıda belirtilen durumlardan hangisi/hangileri sizin kursa devamınızı etkiler?
(Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz)
28 Aldığım kursun süresi;
29 Katıldığınız kurs için genel değerlendirmeniz nedir? İşaretleyiniz.