Genel Müdürlüğümüze bağlı kurumlarda uygulanan, hayat boyu öğrenmeye katılım oranlarını artırmaya yönelik teşvik edici, ilham verici, özgün örneklerin "Hayat Boyu Öğrenmede İyi Uygulama Örnekleri" başlığı altında Genel Müdürlüğümüz resmi web sayfasında yayımlanması ile ilgili geçen 2017 yılında ilki gerçekleştirilen çalışmanın bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilmiştir.
Seçim süreci ve kriterleri | Göster

Yayımlanmaya değer örneklerde aranan kriterler,
  • Kurumların, ilçenin veya ilin hayat boyu öğrenmeden yararlanan kursiyer sayısını (Hayat Boyu Öğrenmeye katılım oranlarını) artırmaya yönelik her türlü çalışmalar, uygulamalar,
  • Dezavantajlı bireyleri teşvik edici uygulamalar,
  • Sektörün ihtiyacını karşılamaya yönelik uygulamalar,
  • Nesilden nesile aktarılacak, gelenek ve göreneklerimizi yansıtan uygulamalar
  • İstihdama yönelik faaliyetler
şeklinde belirlenmiştir.
Bu kapsamda kurumlarımız hazırladıkları eğitimde iyi uygulama örneklerini bağlı bulundukları ilçe milli eğitim müdürlüklerine göndermiştir. İlçede kurulan komisyonlarca seçilen örnekler il milli eğitim müdürlüklerine gönderilmiş, burada yapılan seçimler sonrası uygun bulunan örnekler ise Genel Müdürlüğümüze ulaştırılmıştır.Bu kapsamda kurumlarımız hazırladıkları eğitimde iyi uygulama örneklerini bağlı bulundukları ilçe milli eğitim müdürlüklerine göndermiştir. İlçede kurulan komisyonlarca seçilen örnekler il milli eğitim müdürlüklerine gönderilmiş, burada yapılan seçimler sonrası uygun bulunan örnekler ise Genel Müdürlüğümüze ulaştırılmıştır. Web sayfasında yayınlanacak “Hayat Boyu Öğrenmede İyi Uygulama Örnekleri” çalışması Genel Müdürlüğümüzce her yıl tekrarlanmaktadır. 2017 yılında 7 örnek, 2018 yılında 11 örnek, 2019 yılında 11 örnek seçilmiştir. Katkılarından ve ilgilerinden dolayı tüm kurumlarımıza teşekkür ederiz.

Bu farkındalık çalışması ile kurumlarımızda motive edici bir etki oluşturulmakta ve kamu kaynakları en etkin ve verimli şekilde kullanılmaktadır.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Sayın Yusuf BÜYÜK'ün mesajıHayat Boyu Öğrenmede İyi Uygulama Örnekleri