2019 Yılı İyi Uygulama Örnekleri

Yalova Halk Eğitimi Merkezi

Toplumsal değerlerimize, kültürümüze yönelik kuşakları bir araya getiren, yaşlı bireylerin toplumla bütünleşmesi daha aktif olması ve yaşama bağlı kalmalarını sağlamak adına özgün bir örnek olduğu için yayınlanmaya değer bulunmuştur.