2019 Yılı İyi Uygulama Örnekleri

Gemerek Halk Eğitimi Merkezi

Dezavantajlı bölgelerde eğitim-öğretim gören, farklılıklara erişim imkanı olmayan öğrencilerin sosyal etkinliklerle buluşmasına imkan sağlayan özgün bir örnek olduğu için yayınlanmaya değer bulunmuştur.