2018 Yılı İyi Uygulama Örnekleri

Sinop Halk Eğitimi Merkezi

Dezavantajlı gruplarda mesafelerin kaldırılarak engellerin aşıldığı dayanışma ruhunun verildiği özgün bir çalışma olduğu için yayınlanmaya değer bulunmuştur.