2017 Yılı İyi Uygulama Örnekleri

Ordu İkizce Halk Eğitimi Merkezi

Ordu İkizce Halk Eğitimi Merkezi örneği nesilden nesile aktarılacak, gelenek ve göreneklerimizi yansıtan bir örnek olması, aynı zamanda istihdama yönelik faaliyetler içermesi nedeniyle yayımlamaya değer bulunmuştur.