2019 Yılı İyi Uygulama Örnekleri

Hasköy Halk Eğitimi Merkezi

Dezavantajlı bireylerle mesafelerin kaldırılarak engellerin aşıldığı dayanışma ruhunun verildiği özgün bir çalışma olduğu için yayınlanmaya değer bulunmuştur.