2017 Yılı İyi Uygulama Örnekleri

Kırşehir Mucur Halk Eğitimi Merkezi

Kırşehir Mucur Kaya Tuzu örneği istihdama yönelik bir faaliyet olması sebebiyle yayımlanmaya değer bulunmuştur.