2018 Yılı İyi Uygulama Örnekleri

İstanbul Gaziosmanpaşa Halk Eğitimi Merkezi

Dezavantajlı gençlerin eğitimine, ailelerinin bilinçlendirilmesine, sorunların yerinde çözümüne ilişkin bir örnek olduğu için yayınlanmaya değer bulunmuştur.