2019 Yılı İyi Uygulama Örnekleri

Antakya Halk Eğitimi Merkezi

Farklı kültürlerin bir araya gelerek toplumsal dayanışmaya bir örnek teşkil ettiği için yayınlanmaya değer bulunmuştur.