Genel Müdürlüğümüze bağlı kurumlarda uygulanan, hayat boyu öğrenmeye katılım oranlarını artırmaya yönelik teşvik edici, ilham verici, özgün örneklerin "Eğitimde İyi Uygulama Örnekleri" başlığı altında Genel Müdürlüğümüz resmi web sayfasında yayımlanması ile ilgili bir çalışma başlatılmıştır.
Seçim süreci ve kriterleri | Göster
Yayımlanmaya değer örneklerde aranan kriterler,
  • Kurumların, ilçenin veya ilin hayat boyu öğrenmeden yararlanan kursiyer sayısını (Hayat Boyu Öğrenmeye katılım oranlarını) artırmaya yönelik her türlü çalışmalar, uygulamalar,
  • Dezavantajlı bireyleri teşvik edici uygulamalar,
  • Sektörün ihtiyacını karşılamaya yönelik uygulamalar,
  • Nesilden nesile aktarılacak, gelenek ve göreneklerimizi yansıtan uygulamalar
  • İstihdama yönelik faaliyetler
şeklinde belirlenmiştir.
Bu kapsamda kurumlarımız hazırladıkları eğitimde iyi uygulama örneklerini bağlı bulundukları ilçe milli eğitim müdürlüklerine göndermiştir. İlçede kurulan komisyonlarca seçilen örnekler il milli eğitim müdürlüklerine gönderilmiş, burada yapılan seçimler sonrası uygun bulunan örnekler ise Genel Müdürlüğümüze ulaştırılmıştır.
Web sayfasında yayınlanacak eğitimde iyi uygulama örnekleri çalışması Genel Müdürlüğümüzce her yıl tekrarlanacaktır. Katkılarından ve ilgilerinden dolayı tüm kurumlarımıza teşekkür ederiz.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Sayın Mehmet Nezir GÜL'ün mesajıEğitimde İyi Uygulama Örnekleri