AnasayfaHaberlerHayat Boyu Öğrenme Politikalarının Tanıtımı ve Koordinasyonu Şanlıurfa İl Danışma Toplantısı

“Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenme Politikalarının Tanıtımı ve Koordinasyonu İl Danışma Toplantıları”,
28-29 Şubat 2012 tarihlerinde
Şanlıurfa’da Gerçekleştirildi.

 

kayseri1

   

     Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenme Projesi paydaşlarından olan YÖK, TÜRK-İŞ, TİSK, TÜSİAD, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ve Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün merkez ve yerel teşkilatlarından ve proje faaliyetlerinin yürütüldüğü 12 pilot ildeki belediyelerden 170'e yakın temsilciyi bir araya getiren toplantılarda Hayat Boyu Öğrenmeye ilişkin kurumsal görevler, sorumluluklar ve öncelikler tartışıldı.

 

     Şanlıurfa Valisi Celalettin Güvenç, Şanlıurfa Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Doç. Dr. Mustafa Kemal Biçerli, kaymakamlar ve belediye başkanları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin katıldığı toplantının açılışı Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Pala tarafından yapıldı.


Vali Güvenç: “ Proje nitelikli eleman yetiştirilmesine destek ve katkı sağlayacak, gençlere vizyon katacaktır.


    Şanlıurfa Valisi Celalettin Güvenç, projenin merkezi olarak Şanlıurfa ve Erzurum'un seçilmesinden duyduğu memnuniyetini dile getirerek, Şanlıurfa'nın 1 milyon 700 bine yakın nüfusunun 660 binini genç nüfusun oluşturduğuna, Türkiye nüfusunun yüzde 25'inin kırsalda yaşarken bu oranın Şanlıurfa'da yüzde 45 düzeyinde olduğuna dikkat çekti. Özellikle ilçelerde ve köylerde de projenin iyi anlatılması gerektiğini ifade eden Güvenç; nitelikli eleman yetiştirilmesi konusunda destek ve katkı sağlayacak olan projenin gençlere vizyon katacağını, yeni dünyada kişisel gelişim açısından yerinde sayan bireylerin kariyer ve istihdam açısından geride kalacağını söyledi.

 

    Şanlıurfa Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa'da yürütülen projelere ilişkin bilgiler verdi.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mustafa Kemal Biçerli: 12 pilot il kapsamında yürütülen proje faaliyetlerini ülke çapına da yaygınlaştırmak en büyük hedefimiz

 

GnMd

    Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Doç. Dr. Mustafa Kemal Biçerli Kayseri’den sonra "Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenme Politikalarının Tanıtımı ve Koordinasyonu İl Danışma Toplantıları"nın, ikinci ayağını Şanlıurfa’da gerçekleştirdiklerini  ve Türkiye’de markalaşma yarışına giren şehirler içerisinde Şanlıurfa’nın önemli bir yere sahip olduğunun altını çizdi.

 

   Mustafa Kemal Biçerli, günümüzde teknolojinin sürekli bir devinim ile insanın bilgilerini yenilemesini sağladığını belirterek, beşikten mezara kadar eğitim anlayışını temel aldıklarını ve Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde bu anlayışa yönelik olarak olarak Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün oluşturduğunu söyledi.

 

   Proje kapsamında yer alan 12 pilot il kapsamında yürütülen faaliyetlerin ülke çapına da yaygınlaştırılmasının en büyük hedefleri olduğunu dile getiren Biçerli; bu kapsamda kurulacak ve hayat boyu öğrenme çalışmalarını il düzeyinde yürütmesi planlanan koordinasyon birimlerine yönelik önemli kararlara da evsahipliği yapacak bu toplantılarda koordinasyon birimleri ve merkezlerine ilişkin detaylı bilgilerin paylaşılacağının altını çizdi.


   Şanlıurfa’nın hayat boyu öğrenme faaliyetleri açısından 1,7 milyona ulaşan nüfusuyla büyük bir potansiyel taşıdığını ifade eden Mustafa Kemal Biçerli, Şanlıurfa’da gelişmeye başlayan sanayi ile iş olanakları artarken; yetişmiş kalifiye insan gücüne de ihtiyacın aynı oranda arttığını, hali hazırda Şanlıurfa Valiliği, Belediyesi, Harran Üniversitesi, Halk Eğitimi Merkezleri ve ilçe belediyeleri aracılığıyla yürütülen hayat boyu öğrenmeyle ilgili başarılı çalışmaların ve projelerin var olduğunu dile getirdi. Biçerli özellikle kadınlar ve gençlere yönelik yapılan bu çalışmalarda Valiliğin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, İŞKUR, KOSGEB, GAP – GİDEM, Ticaret ve Sanayi Odası, Şanlıurfa Belediyesi “Sürekli Eğitim Merkezi”, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği gibi önemli kurumlarla işbirliği yapıldığına dikkat çekti.

 

   Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mustafa Kemal Biçerli ayrıca Şanlıurfa’nın bölgedeki etkinliğini ve potansiyelini göz önüne alarak projenin 3 bölgesel koordinasyon ofisinden birinin bu ilde açıldığını ve çevre illerle ilgili çalışmaların Projenin Şanlıurfa ofisi aracılığıyla yürütüldüğünü hatırlattı.

kayseri2

   Açılış konuşmalarının ardından eğitimlerini yarıda bıraktıktan sonra tekrar devam ederek mezun olan kursiyerlere hayat boyu öğrenimi simgeleyen plaketleri Şanlıurfa Valisi Celalettin Güvenç tarafından verildi.


   Hayat Boyu Öğrenme faaliyetlerinin koordinasyon yapısının ele alındığı tartışmalarda proje paydaşlarından oluşan kurumsal çalışma grupları kendi önerileri üzerinde çalışarak kapanış oturumunda sundu.

 

   Mevcut Hayat Boyu Öğrenme politikaları ve stratejisinin gözden geçirilmesi faaliyetlerini yürüten çalışma grupları, pilot illerdeki meslektaşlarıyla bir arada çalışma fırsatı yakaladı. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantılarda genel olarak Hayat Boyu Öğrenmenin tanıtımı ve ilgili politikaların geliştirilmesinin önündeki zorlukların aşılmasına yönelik işbirliğine yönelik bilgi alışverişinde bulunuldu. Daha önce Ocak ayı içinde Kayseri’de 200’ü aşkın kurum temsilcisiyle gerçekleştirilen İl Danışma Toplantılarının sonuncusunun Mart 2012’de Erzurum’da yapılması öngörülüyor.

HBÖ Yaklaşımı ve Mesleki Rehberlik ve Danışma Kapasite Geliştirme Eğitimleri

Genel2

   İl Danışma Toplantılarıyla paralel olarak 27-28 Şubat 2012 tarihlerinde yürütülen bir diğer önemli çalışma da Hayat Boyu Öğrenme Yaklaşımı çerçevesinde Mesleki Rehberlik ve Danışma Kapasite Geliştirme konulu eğitimlerdi. Çeşitli illerden gelen katılımcılar iki gün süre ile konuya ilişkin detaylı bilgiler aldı.

 

   Teknik Destek ekibi tarafından uluslararası ve ulusal uzmanların moderatörlüğünde yapılan toplantılardaki çalışmalara Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve diğer ilgili genel müdürlüklerin uzmanları ve üst düzey yetkilileri de eşlik etti.