İlgi : a) 27.10.2017 tarihli ve 26879895-708.99-17911305 sayılı yazı
b) 14.07.2017 tarihli ve 26879895-708.99-10795945 sayılı yazı
c) 10.08.2017 tarihli ve 26879895-708-99-12111459 sayılı yazı

Kurumlarımızın, BilSis “Kurum Künyesi” içerisindeki kuruma ait verilerin sürekli güncel olmasını sağlamaları alınan istatistiklerin doğruluğu açısından önem arz ekmektedir. Bu nedenle kurumlarımız verilerin güncellenmesi ile ilgili ayrıca bir resmi yazı beklenilmeden haftalık olarak verilerin güncellenmesini sağlayacaklardır.

Tüm Kurumlarımızın Dikkatine