Tüm Kurumlarımızın Dikkatine

İlgi : a) 27.10.2017 tarihli ve 26879895-708.99-17911305 sayılı yazı b) 14.07.2017 tarihli ve 26879895-708.99-10795945 sayılı yazı c) 10.08.2017 tarihli ve 26879895-708-99-12111459 sayılı yazı Kurumlarımızın, BilSis “Kurum Künyesi” içerisindeki kuruma ait verilerin sürekli güncel olmasını sağlamaları alınan istatistiklerin doğruluğu açısından önem