Page 9 - 2017 Yılı I. İzleme Değerlendirme Raporu
P. 9

VI. BÖLÜM
                PROTOKOLLER, ÜST POLİTİKA BELGELERİ, MEVZUAT VE BÜRO
                             ÇALIŞMALARI

            A. Protokoller ............................................................................................................................ 127
            B. Üst Politika Belgeleri ........................................................................................................... 130
            C. Mevzuat ve Büro Çalışmaları ............................................................................................... 131

             1. Norm Kadro Güncelleme Çalışmaları ............................................................................... 131
             2. Halk Eğitimi Merkezlerine Yönelik Afiş ve Broşür Çalışması ......................................... 132

             3. Hukuk İşleri Kapsamında Yapılan Çalışmaları ................................................................. 132
             4. Bilgilendirme Kapsamında Yapılan Çalışmalar ................................................................ 133
                              VII. BÖLÜM
                            DEĞERLENDİRME

            A. Değerlendirme ...................................................................................................................... 137
            KAYNAKLAR
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14