Page 8 - 2017 Yılı I. İzleme Değerlendirme Raporu
P. 8

III. BÖLÜM
                   GEÇİCİ KORUMA ALTINDA BULUNAN YABANCILAR


            A. Geçici Koruma Altında Bulunan Yabancılarla İlgili İstatistiki Veriler ................................. 62

             1. Okullaşma Oranı ................................................................................................................. 62
             2. Öğrenci Sayıları .................................................................................................................. 63

            B. Geçici Koruma Altında Bulunan Yabancılara Yönelik Yaygın Eğitim Faaliyetleri .............. 65
             1. Dil Eğitimi ........................................................................................................................... 65
             2. Halk Eğitimi Merkezlerinde Verilen Kurslar ...................................................................... 68

             3. Denklik ve Sertifikalandırma İş ve İşlemleri ...................................................................... 70
             4. Geçici Koruma Altındaki Yabancılara Yönelik Uyum Süreci ............................................ 71

             5. Geçici Koruma Altındaki Yabancılara Yönelik Yetiştirme ve Destekleme Kursları .......... 71
                              IV. BÖLÜM

                       HAYAT BOYU ÖĞRENMEYE KATILIM


            A. Avrupa Birliği (AB) Ülkelerinin Hayat Boyu Öğrenmeye Katılım Oranları ......................... 78

            B. Türkiye Hayat Boyu Öğrenmeye Katılım Oranları ................................................................ 79
            C. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün Eğitim ve Faaliyetlerine Katılım Oranları ...... 80
                               V. BÖLÜM

                         PROJELER VE FAALİYETLER

            A. Projeler ................................................................................................................................... 85
            B. Faaliyetler ............................................................................................................................. 118
             1. Hizmetiçi Eğitim Çalışmaları ............................................................................................ 118

             2. Kurs Dışı Faaliyetler ......................................................................................................... 118
             3. Öğrenme Şenlikleri ........................................................................................................... 119

             4. Açık Öğretim Okulları Faaliyetleri ................................................................................... 120
              4.1. Açık Öğretim Okulları e-Arşiv Dönüşüm İşlemleri .................................................... 120
              4.2. Açık Öğretim Okulları ve EBA İçerik ........................................................................ 121

              4.3. Açık Öğretim Liseleri Mobil Uygulaması .................................................................. 121

              4.4. Açık Öğretim Sistemleriyle e-Devlet Entegrasyonu ................................................... 122
              4.5. Açık Öğretim Okulları Yurt Dışı Hizmetleri .............................................................. 123
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13