Page 7 - 2017 Yılı I. İzleme Değerlendirme Raporu
P. 7

İÇİNDEKİLER


                                I. BÖLÜM

                         GENEL MÜDÜRLÜK TANITIM
            A. Millî Eğitim Bakanlığının Misyonu, Vizyonu ve Temel Değerleri ......................................... 1
            B. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün Misyonu ve Vizyonu ......................................... 2

            C. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün Tarihsel Süreci .................................................. 2
            D. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün Teşkilat Yapısı / Şeması ................................... 5

            E. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün Amaç ve Hedefleri ............................................ 5
            F. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün Temel Politikaları ve Öncelikleri ...................... 6
            G. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün Görev ve Sorumlulukları .................................. 7
            H. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün Personel Yapısı ................................................. 8

             1. Merkez Hizmet Binası Personel Verileri ............................................................................... 8
             2. Genel Müdürlüğe Bağlı Kurumların Personel Verileri ....................................................... 13

            I. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün Mali Bilgileri .................................................... 15
            J. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne Bağlı Kurumlar ................................................... 17
             1. Yaygın Eğitim Kurumları .................................................................................................... 17

              1.1. Halk Eğitimi Merkezi ................................................................................................... 17
              1.2. Olgunlaşma Enstitüsü .................................................................................................. 18

             2. Açık Öğretim Okulları ........................................................................................................ 19
              2.1. Açık Öğretim Ortaokulu ............................................................................................... 20
              2.2. Açık Öğretim Lisesi ...................................................................................................... 20

              2.3. Mesleki Açık Öğretim Lisesi ........................................................................................ 21
              2.4. Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu ........................................................................ 22

              2.5. Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi .................................................................................. 22
            K. Programlar .............................................................................................................................. 23

             1. Yaygın Eğitim Programları ................................................................................................. 23
             2. Aile Eğitimi Programı ......................................................................................................... 26

             3. Yetişkin Okuma Yazma Kursları ......................................................................................... 28
             4. Destekleme ve Yetiştirme Kursları ...................................................................................... 32
                               II. BÖLÜM

                           İSTATİSTİKİ BİLGİLER

            A. Yaygın Eğitim Kurumları ...................................................................................................... 35
            B. Açık Öğretim Okulları ........................................................................................................... 52
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12