Page 3 - 2017 Yılı I. İzleme Değerlendirme Raporu
P. 3

Sürdürülebilirliğin sağlanması için
                                 kullanılabilecek en güçlü yönetim aracı izleme
                                 ve değerlendirmedir.

                                   Ölçülemeyen Hizmet Geliştirilemez
                İZLEME VE      DEĞERLENDİRME


          RAPORU/1-2017               (01 Ocak – 30 Haziran 2017)


                         ANKARA / 2017
   1   2   3   4   5   6   7   8