Page 11 - 2017 Yılı I. İzleme Değerlendirme Raporu
P. 11

TABLOLAR

            Tablo 1: Unvana, Cinsiyete ve Kadro Durumuna Göre Genel Müdürlük Merkez Hizmet Binası
                Personel Sayıları ............................................................................................................ 9
            Tablo 2: Cinsiyet ve Kadro Durumuna Göre Açık Öğretim Okulları Personel Sayıları ............. 12
            Tablo 3: Cinsiyet ve Okul Türüne Göre Açık Öğretim Okulları Kadrolu Personel Sayıları ...... 13
            Tablo 4: Unvana ve Kadro Durumuna Göre Genel Müdürlüğe Bağlı Kurumların Personel
                Sayıları ......................................................................................................................... 13
            Tablo 5: Öğretim Kadrosunda Görev Yapan Genel Müdürlüğe Bağlı Kurumların Personel
                Sayıları ......................................................................................................................... 14
            Tablo 6: Kuruluş Tarihlerine Göre Olgunlaşma Enstitüleri ........................................................ 19
            Tablo 7: Güncellenen ve Düzeltme Yapılan Program Sayıları ................................................... 25
            Tablo 8: 2017 Yılı Aile Eğitimi Programlarına Yönelik Toplam Sayılar ................................... 28
            Tablo 9: Cinsiyete Göre Okuma Yazma Durumu (15+ Yaş) ...................................................... 28
            Tablo 10: Braille Baskı Basımı ve Dağıtımı Yapılan Yetişkin Okuma Yazma Kursları Listesi 29
            Tablo 11: 2017-2018 Öğretim Yılı Yetişkin Okuma Yazma Kursları Kitap Talep Listesi ........ 30
            Tablo 12: 2016 Yılı İlk Altı Ayı İçerisinde Gerçekleştirilen Okuma Yazma Kurs Sayıları ...... 31
            Tablo 13: Destekleme ve Yetiştirme Kursları Verileri ............................................................... 32
            Tablo 14: Cinsiyete ve Yaş Aralıklarına Göre MEB Yaygın Eğitim Kurumları Kursiyer
                Sayısı ........................................................................................................................... 38
            Tablo 15: Cinsiyete ve Kurs Türüne Göre MEB Yaygın Eğitim Kurumları Engelli Kursiyer
                Sayısı ........................................................................................................................... 38
            Tablo 16: Kurs Türü ve Cinsiyete Göre MEB Yaygın Eğitim Kurumları Kurs ve Kursiyer
                Sayısı ........................................................................................................................... 39
            Tablo 17: Kurs Türü ve Cinsiyete Göre MEB Yaygın Eğitim Kurumları Kurs ve Sertifika Alan
                 Kursiyer Sayısı .......................................................................................................... 39
            Tablo 18: MEB Yaygın Eğitim Kurumları Tamamlanan Kurslarda Sertifika Alma Oranı ........ 40
            Tablo 20: MEB Yaygın Eğitim Kurumlarında Kurs Sayısına Göre En Fazla Açılan 10
                Program ....................................................................................................................... 41
            Tablo 21: MEB Yaygın Eğitim Kurumlarında Zorunlu Katılım Gerektiren Kurslardan
                Arındırılmış Kurs Sayısına Göre En Fazla Açılan İlk 10 Program ............................. 42
            Tablo 22: Toplam Kursiyer Sayısının İl Nüfusuna Oranına Göre İlk 10 İl Sıralaması............... 43
            Tablo 23: Tamamlanan Kurslarda Sertifika Alan Kursiyerin Toplam Kursiyere Oranının İl
                Sıralaması .................................................................................................................... 44
            Tablo 24: Açılan Kursların Toplam Kursiyer Sayısına Göre Sıralanmış Sertifika Alan
                Kursiyerin Toplam Kursiyere Oranı ............................................................................ 45
            Tablo 25: İş birliği Yapılan Kurum Türü ve Cinsiyete Göre Kurs ve Kursiyer Sayıları ............ 47
            Tablo 26: Cinsiyete ve Yaş Aralığına Göre Öğretmen Sayısı .................................................... 48
            Tablo 27: Kurs Yerlerine ve Cinsiyete Göre Kurs ve Kursiyer Sayıları ..................................... 48
            Tablo 28: Cinsiyete Göre Dezavantajlı Bireylere Açılan Kurs ve Kursiyer Sayıları .................. 49
            Tablo 29: MEB Yaygın Eğitim Kurumlarında Cinsiyete Göre Genel Protokol Kapsamında
                Açılan Kurs Sayıları .................................................................................................... 50
            Tablo 30: Okul Türüne Göre Açık Öğretim Okulları Öğrenci Sayıları ...................................... 52
            Tablo 31: Puan Türüne Göre Üniversiteye Yerleşen Açık Öğretim Lisesi ve Mesleki Açık
                Öğretim Lisesi Toplam Öğrenci Sayısı ....................................................................... 53
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16