Page 10 - 2016 Yılı İzleme Değerlendirme Raporu
P. 10

doğrultuda yaygın eğitim programları yüksek lisans ve doktora seviyesindeki bireylere daha az

        hitap ettiği söylenebilir. Meslek lisesi mezunları hariç tüm öğrenim durumu gruplarında
        kadınların oranı daha fazladır.        1.7. Engelli Kursiyerlere Yönelik Açılan Kurslar
                            Kurs   Kadın   Erkek   Toplam
                            Sayısı  Kursiyer Kursiyer Kursiyer

              Engellilere Yönelik Açılan
                   Kurslar      13.904  19.556  21.561   41.117

                   Grafik	1.5	Engelli	Kursiyerlerin	Cinsiyet	Bazında	Dağılımı

           Yaygın eğitim kurumlarında engellilere yönelik olarak açılan 13.904 kursa, 19.556

        kadın ve 21.561 erkek kursiyer olmak üzere toplam 41.117 kursiyer katılmıştır.        1.8. Tutuklu ve Hükümlülere Yönelik Kursların Cinsiyet Bazında
        Dağılımı

                    47.807 ;
                    %7,2
                                      3.724 ;
                                      %92,8
                          Erkek  Kadın


               Grafik	1.6.	Tutuklu	ve	Hükümlülere	Yönelik	Kursların	Cinsiyet	Bazında	Dağılımı

           2016 yılında tutuklu ve hükümlülere yönelik yaklaşık 3.377 kurs açılmıştır. Açılan

        kurslara 51.531 kursiyer katılmıştır. Bu kurslara katılanların %92,8’i erkek, %7,2’si kadın
        kursiyerlerden oluşmaktadır.
                              9
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15