Page 8 - HOGM_HaberBulteni
P. 8

4. Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali      15-18 Eylül 2022 tarihleri arasında  lerbeyi Sabancı, Samsun, Sivas ve
      gerçekleştirilen 4. Uluslararası Ga- Kahramanmaraş Olgunlaşma Ensti-
      ziantep Gastronomi Festivali’nde  tüleri stant açarak tanıtım etkinlikleri
      Gaziantep Nurel Enver Taner, Antal- düzenledi.
      ya, Kırklareli, Trabzon, İstanbul Bey-      8. ASEAN Geleneksel Tekstil Sempozyumu      Ankara Olgunlaşma Enstitüsü ta-
      rafından 25-30 Eylül 2022 tarihinde
      Malezya’da düzenlenen 8. ASEAN
      Geleneksel Tekstil Sempozyumuna
      stant açılarak katılım sağladı. 17. ve
      18. yüzyıldan bugüne kadar ulaşan
      Türk işlemeleriyle bezenmiş eserle-
      rin yer aldığı Miras adlı defile ve Os-
      manlının Sessiz Tanıkları adlı nakış
      sergisi sunuldu.      12. Van Doğu Anadolu Uluslararası

      Turizm ve Seyahat Fuarı
      Van Olgunlaşma Enstitüsü tarafın-
      dan 29 Eylül 2022 tarihinde 12. Van
      Doğu Anadolu Uluslararası Turizm
      ve Seyahat Fuarına katıldı.

      Van Gölü Havzası Endemik Türler
      Projesi kapsamında giyim üretim,
      kuyumculuk, el sanatları ve halı ki-
      lim atölyelerinde üretilen ürünlerin
      ulusal ve uluslararası ziyaretçi ve ka-
      tılımcılara tanıtıldı.       8  Milli Eğitim Bakanlığı • Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü • Haber Bülteni
   3   4   5   6   7   8   9   10