Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Anket Sistemi

   Ustaöğretici Anketi

1-Görev yaptığınız yer
2-Görev yaptığınız kurum
3-Göreviniz?
3-Yaşınız
4-Cinsiyetiniz?
5-Öğrenim durumunuz?

6-Yaygın eğitim kurumlarında çalışma süreniz.
7-Şimdiye kadar görev aldığınız kurs sayısı?
8-Kursu verdiğiniz alan / program


9-Uyguladığınız programda yer alan modüllerin saatleri/süreleri, modülün amacına ulaşması için yeterlidir.

 Tamamen Katılıyorum

 Katılıyorum

 Kısmen Katılıyorum

 Katılmıyorum

 Hiç Katılmıyorum

10-Modüllerin içerikleri amaçları ile uyumludur.

 Tamamen Katılıyorum

 Katılıyorum

 Kısmen Katılıyorum

 Katılmıyorum

 Hiç Katılmıyorum

11-Uyguladığınız programdaki modüller birbirini tamamlar niteliktedir.

 Tamamen Katılıyorum

 Katılıyorum

 Kısmen Katılıyorum

 Katılmıyorum

 Hiç Katılmıyorum

12-Modül/modülleri tamamlayan kursiyer, programın öngördüğü yeterlik düzeyine ulaşmaktadır.

 Tamamen Katılıyorum

 Katılıyorum

 Kısmen Katılıyorum

 Katılmıyorum

 Hiç Katılmıyorum

13-Modüller iş piyasasının ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

 Tamamen Katılıyorum

 Katılıyorum

 Kısmen Katılıyorum

 Katılmıyorum

 Hiç Katılmıyorum

14-Merkezimizin teknolojik donanımı ve eğitim araç gereçleri kurslardaki araç gereç ihtiyacını karşılayacak düzeydedir.

 Tamamen Katılıyorum

 Katılıyorum

 Kısmen Katılıyorum

 Katılmıyorum

 Hiç Katılmıyorum

15-Öğretim materyalleri (ders araç-gereçleri) etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

 Tamamen Katılıyorum

 Katılıyorum

 Kısmen Katılıyorum

 Katılmıyorum

 Hiç Katılmıyorum

16-Eğitim Merkezi binasının fiziki olanakları eğitim faaliyetleri için yeterlidir.

 Tamamen Katılıyorum

 Katılıyorum

 Kısmen Katılıyorum

 Katılmıyorum

 Hiç Katılmıyorum

17-Modülde yer alan “Ölçme ve Değerlendirme” bölümü modül programın hedeflerine ulaştığını ölçebilecek nitelikte hazırlanmıştır.

 Tamamen Katılıyorum

 Katılıyorum

 Kısmen Katılıyorum

 Katılmıyorum

 Hiç Katılmıyorum

18-Kurs boyunca kullanılan örnekler kursiyerler için çok yararlı olmaktadır.

 Tamamen Katılıyorum

 Katılıyorum

 Kısmen Katılıyorum

 Katılmıyorum

 Hiç Katılmıyorum

19-Kursu tamamlayan kursiyer programın “Yeterlilik” kısmındaki hedefe ulaşmaktadır.

 Tamamen Katılıyorum

 Katılıyorum

 Kısmen Katılıyorum

 Katılmıyorum

 Hiç Katılmıyorum

20-Kursiyerler kurs sonunda sosyalleşir.

 Tamamen Katılıyorum

 Katılıyorum

 Kısmen Katılıyorum

 Katılmıyorum

 Hiç Katılmıyorum

21-Merkezimizde kurs faaliyetleri bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar esas alınarak düzenlenir.

 Tamamen Katılıyorum

 Katılıyorum

 Kısmen Katılıyorum

 Katılmıyorum

 Hiç Katılmıyorum

22-Merkezimizde kurs faaliyetleri bireysel ve mesleki gelişimleri esas alınarak düzenlenir.

 Tamamen Katılıyorum

 Katılıyorum

 Kısmen Katılıyorum

 Katılmıyorum

 Hiç Katılmıyorum

23-Merkezimizdeki mesleki eğitim kursları bölgenin istihdam olanakları ile uyumludur.

 Tamamen Katılıyorum

 Katılıyorum

 Kısmen Katılıyorum

 Katılmıyorum

 Hiç Katılmıyorum

24-Kendimi çalıştığım kuruma ait hissediyorum.

 Tamamen Katılıyorum

 Katılıyorum

 Kısmen Katılıyorum

 Katılmıyorum

 Hiç Katılmıyorum

25-Çevremdekilere işimi anlatırken gurur duyuyorum.

 Tamamen Katılıyorum

 Katılıyorum

 Kısmen Katılıyorum

 Katılmıyorum

 Hiç Katılmıyorum

26-"Kurs verdiğiniz alanla ilgili olarak son 6 ay içerisinde bir eğitim (kurs, seminer, faaliyet vb. ) aldınız mı?

 Evet

 Hayır

27-"Yetişkin eğitimi ile ilgili bir eğitim (kurs, seminer, faaliyet vb. ) aldınız mı?

 Evet

 Hayır