Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Anket Sistemi

   Kursiyer Anketi

1-Uyruğunuz
2-Kursun Açıldığı il/ilçe
3-Kursun açıldığı kurum
4-Kursun düzenlendiği mekân
5-Yaşınız
6-Cinsiyetiniz
7-Öğrenim durumunuz
8-Alan / program
9-Durumunuz hangisine uymaktadır.Birden fazla işaretleyebilirsiniz. Çalışıyor
Çalışmıyor
Öğrenci
Emekli
10-Kursa gelme amacım; Kişisel gelişimimi artırmak
Kursun iş bulmada yardımcı olması
Sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmak
Mesleki gelişimimi artırmak
Halen çalıştığım işten başka bir işe girebilmek/başka bir iş kurabilmek
Halen çalıştığım işte ilerlemek
Çevremdeki insanların tavsiyesi
Ücretsiz olması

11-Program Eğitim görevlisi kurs başında öğretmen kursun amacı, kapsamı ve etkinliklerine yönelik açıklamalar yaptı.

 Tamamen Katılıyorum

 Katılıyorum

 Kısmen Katılıyorum

 Katılmıyorum

 Hiç Katılmıyorum

12-Kurs ve kursiyerlerden kaynaklanan sorunlar müdür veya müdür yardımcıları tarafından dikkate alınmıştır.

 Tamamen Katılıyorum

 Katılıyorum

 Kısmen Katılıyorum

 Katılmıyorum

 Hiç Katılmıyorum

13-Kursta öğrenmek istediğim konular işlendi.

 Tamamen Katılıyorum

 Katılıyorum

 Kısmen Katılıyorum

 Katılmıyorum

 Hiç Katılmıyorum

14-Kurs sonunda eğitimini aldığım konulara karşı ilgim arttı.

 Tamamen Katılıyorum

 Katılıyorum

 Kısmen Katılıyorum

 Katılmıyorum

 Hiç Katılmıyorum

15-Kurs sonunda eğitimini aldığım konularda kendime olan güvenim arttı.

 Tamamen Katılıyorum

 Katılıyorum

 Kısmen Katılıyorum

 Katılmıyorum

 Hiç Katılmıyorum

16-Kurs boyunca kullanılan örnekler çok yararlı oldu.

 Tamamen Katılıyorum

 Katılıyorum

 Kısmen Katılıyorum

 Katılmıyorum

 Hiç Katılmıyorum

17-Eğitimin yapıldığı ortam ve fiziki koşullar (temizlik, ulaşım, aydınlatma, ısınma vb.) yeterliydi.

 Tamamen Katılıyorum

 Katılıyorum

 Kısmen Katılıyorum

 Katılmıyorum

 Hiç Katılmıyorum

18-Kullanılan araç gereç ve materyaller öğrenmemizi kolaylaştırdı.

 Tamamen Katılıyorum

 Katılıyorum

 Kısmen Katılıyorum

 Katılmıyorum

 Hiç Katılmıyorum

19-Eğitim aldığımız yerdeki araç gereç yeterli sayıdadır.

 Tamamen Katılıyorum

 Katılıyorum

 Kısmen Katılıyorum

 Katılmıyorum

 Hiç Katılmıyorum

20-Öğretmen anlattığı konuya yeterince hâkimdi.

 Tamamen Katılıyorum

 Katılıyorum

 Kısmen Katılıyorum

 Katılmıyorum

 Hiç Katılmıyorum

21-Öğretmen dersi işlerken bizim de derse katılmamızı sağladı.

 Tamamen Katılıyorum

 Katılıyorum

 Kısmen Katılıyorum

 Katılmıyorum

 Hiç Katılmıyorum

22-Öğretmen, bize anlayışlı ve saygılı davrandı.

 Tamamen Katılıyorum

 Katılıyorum

 Kısmen Katılıyorum

 Katılmıyorum

 Hiç Katılmıyorum

23-Öğretmen derste zamanı iyi kullandı.

 Tamamen Katılıyorum

 Katılıyorum

 Kısmen Katılıyorum

 Katılmıyorum

 Hiç Katılmıyorum

24-Halk Eğitim merkezlerinin çağın gerektirdiği değişim ve gelişimi takip ettiğini düşünüyorum

 Tamamen Katılıyorum

 Katılıyorum

 Kısmen Katılıyorum

 Katılmıyorum

 Hiç Katılmıyorum

25-Halk eğitim merkezi kurslarını çevremdeki diğer kişilere de tavsiye ederim.

 Tamamen Katılıyorum

 Katılıyorum

 Kısmen Katılıyorum

 Katılmıyorum

 Hiç Katılmıyorum

26-Kurs sonunda aldığım eğitim/belge ile bir iş bulabileceğime inanıyorum.

 Tamamen Katılıyorum

 Katılıyorum

 Kısmen Katılıyorum

 Katılmıyorum

 Hiç Katılmıyorum

27-Eğitim aldığım alanla ilgili olarak iş olanakları hakkında bilgilendirildim.

 Tamamen Katılıyorum

 Katılıyorum

 Kısmen Katılıyorum

 Katılmıyorum

 Hiç Katılmıyorum

28-Eğitim aldığım halk eğitim merkezinde kurstan sonraki süreçte de kendimi geliştirebilmek için destek hizmeti aldım.

 Tamamen Katılıyorum

 Katılıyorum

 Kısmen Katılıyorum

 Katılmıyorum

 Hiç Katılmıyorum

29-Kursa katılmaktan mutlu oldum.

 Tamamen Katılıyorum

 Katılıyorum

 Kısmen Katılıyorum

 Katılmıyorum

 Hiç Katılmıyorum

30-Halk Eğitimi Merkezlerinin eğitim ve öğretimle ilgili değişim ve gelişmeleri takip ettiğini düşünüyorum.

 Tamamen Katılıyorum

 Katılıyorum

 Kısmen Katılıyorum

 Katılmıyorum

 Hiç Katılmıyorum

31-Halk eğitimi merkezi kurs faaliyetlerinden nasıl haberdar oldunuz. Çevremden
İnternet sitesinden
Yerel ulusal gazete,dergi,televizyon,afiş,ilan,broşür vb.
Sergi,fuar,yarışma,gezi,sempozyum vb. türü etkinliklerden
Öğretmenlerin yaptığı alan tarama çalışmalarından
32-Aşağıda belirtilen durumlardan hangisi/hangileri sizin kursa devamınızı etkiler. Küçük çocuklarımın bakımı
Ulaşım sıkıntısı
Eşimi ikna etmek
Aile büyüklerini ikna etmek(kayınvalide,anne)
Kursun iş saatlerimle çaıkşması
Hiçbiri
Diğer
33-aldığım kursun süresi Uzundu
Yeterliydi
Kısaydı
33-Katıldığınız kurs için genel değerlendirmeniz nedir? Mükemmel
İyi
Orta
Zayıf
Kötü