Halk Eğitimi Merkezlerinde uygulanan kursların; program, materyal, fiziki ortam, eğitici boyutlarıyla değerlendirilirken, öğretmen/usta öğreticilerin görüşlerinin alınması amacıyla hazırlanmış aşağıdaki anket maddelerine vereceğiniz bilgiler önemlidir ve sadece eğitim-öğretimin geliştirilmesi yönünde değerlendirilecektir. Bu nedenle, anketi dikkatli ve titiz bir şekilde dolduracağınızı umar, katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü


1 Görev Yaptığınız İl:
2 Görev Yaptığınız İlçe:
3 Kursun Açtığınız Kurum:
4 Göreviniz:
5 Yaşınız:
6 Cinsiyetiniz:

7 Öğrenim Durumunuz:


8 Yaygın Eğitim kurumlarında çalışma süreniz:
9 Şimdiye kadar görev aldığınız kurs sayısı:
10 Kurs Verdiğiniz Alan:
11 Kurs Verdiğiniz Program:
Lütfen aşağıdaki ifadelere katılma derecenizi belirtiniz.
Tamamen Katılıyorum
(5)
Katılıyorum
(4)
Kısmen Katılıyorum
(3)
Biraz Katılıyorum
(2)
Hiç Katılmıyorum
(1)
12 Uyguladığınız programda yer alan modüllerin saatleri/süreleri, modülün amacına ulaşması için yeterlidir.
13 Modüllerin içerikleri amaçları ile uyumludur.
14 Uyguladığınız programdaki modüller birbirini tamamlar niteliktedir.
15 Modül/modülleri tamamlayan kursiyer, programın öngördüğü yeterlik düzeyine ulaşmaktadır.
16 Modüller iş piyasasının ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
17 Merkezimizin teknolojik donanımı ve eğitim araç gereçleri kurslardaki araç gereç ihtiyacını karşılayacak düzeydedir.
18 Öğretim materyalleri (ders araç-gereçleri) etkin bir şekilde kullanılmaktadır.
19 Eğitim Merkezi binasının fiziki olanakları eğitim faaliyetleri için yeterlidir.
20 Modülde yer alan "Ölçme ve Değerlendirme" bölümü modül programın hedeflerine ulaştığını ölçebilecek nitelikte hazırlanmıştır.
21 Kurs boyunca kullanılan örnekler kursiyerler için çok yararlı olmaktadır.
22 Kursu tamamlayan kursiyer programın "Yeterlilik" kısmındaki hedefe ulaşmaktadır.
23 Kursiyerler kurs sonunda sosyalleşir.
24 Merkezimizde kurs faaliyetleri bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar esas alınarak düzenlenir.
25 Merkezimizde kurs faaliyetleri bireylerin bireysel ve mesleki gelişimleri dikkate alınarak düzenlenir.
26 Merkezimizdeki mesleki eğitim kursları bölgenin istihdam olanakları ile uyumludur.
27 Kendimi çalıştığım kuruma ait hissediyorum.
28 Çevremdekilere işimi anlatırken gurur duyuyorum.

29 Kurs verdiğiniz alanla ilgili olarak son 6 ay içerisinde bir eğitim (kurs, seminer, faaliyet vb. ) aldınız mı?:

30 Yetişkin eğitimi ile ilgili bir eğitim (kurs, seminer, faaliyet vb. ) aldınız mı?:

© Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü